Védőmaszk, gyorsteszt, fertőtlenítő: így számolható el az ingyenes átadás

A járvány második hulláma újabb megszorításokhoz, és a veszélyhelyzet újbóli kihirdetéséhez vezetett. Sok munkáltató azonban személyes kapcsolattartás nélkül nem tudja működését fenntartani. Ilyen feltételek mellett hasznos lehet a munkavállalók védőmaszkkal történő ellátása, illetve időszakonkénti tesztelése. Hogyan számolhatók el a fent említett juttatások? Olvasói kérdésre Nagy Norbert adószakértő válaszolt.

A kérdés részletesen így hangzik: vállalkozásunk munkavállalói részére koronavírus-gyorstesztet és védőmaszkot vásárolt, mivel tevékenysége során elengedhetetlen az ügyfelekkel történő személyes kapcsolattartás. A vásárlás adómentes juttatásként elszámolható, vagy eredményez valamilyen adó- és közteherfizetési kötelezettséget? A beszerzett termékek áfatartalma levonásba helyezhető?

SZAKÉRTŐNK VÁLASZA

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (áfatörvény) 11. § a (3) bekezdés b) pontja értelmében nem minősül ellenérték fejében teljesített termékértékesítésnek, ha az adóalany – vállalkozásának céljára tekintettel – más tulajdonába ingyenesen enged át árumintát és kis értékű terméket. A kis értékű termék átadása (például kesztyűk, maszkok, vitaminok stb.) tehát nem jár áfafizetési kötelezettséggel, akkor sem, ha az előzetesen felszámított áfát levonták.

Az áfatörvény 259. § 9. pontja szerint kis értéknek minősül, ha a juttatott vagyoni előny értéke nem haladja meg az 5000 forintnak megfelelő pénzösszeget, amelyet a termék átengedéskori – adót is tartalmazó – szokásos piaci árának alapulvételével kell megállapítani.

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (Stab. tv.) 28/A. § (1) bekezdése értelmében veszélyhelyzet esetén, annak időtartama alatt, a veszélyhelyzet következményeinek elhárítása, mérséklése céljából az ellenszolgáltatás nélkül végzett tevékenységet, a katasztrófahelyzetben lévők számára ellenszolgáltatás nélkül nyújtott szolgáltatást, termékátadást vállalkozási, gazdasági tevékenységi körben kifejtett tevékenységnek kell tekinteni. Ebben az esetben az ingyenes termékértékesítések, szolgáltatásnyújtások gazdasági tevékenységnek minősülnek, így a beszerzés áfája az áfatörvény 120. §-a alapján levonásba helyezhető. A Stab. tv. következtében áfakötelessé váló ügyletek tekintetében az áfafizetési kötelezettséget a Stab. tv. 28/A. § (2) bekezdése értelmében nem kell teljesíteni, ha az adóalany az ingyenes ügylet vonatkozásában bejelentést teljesít az adóhatóság felé.

Az adómentesség feltétele továbbá, hogy a juttató bejelentse a juttatást (termékátadást, szolgáltatásnyújtást) a juttatás napjától számított 60 napon belül, a nyújtott szolgáltatás és átadott termék megnevezésével, mennyiségének megjelölésével a fizetési kötelezettséggel kapcsolatos ügyben illetékes adóhatósághoz.

A munkáltató által biztosított koronavírusteszt adózási kérdéseiről a NAV közzétett egy tájékoztatót, amely itt érhető el.

A 478/2020. (XI. 3.) kormányrendelettel 2020. 11. 04. naptól ismét kihirdették a veszélyhelyzetet, így a Stab. tv. előzőekben ismertetett szabályai ezen időponttól újra alkalmazhatók, bár a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (szja-törvény) 4. § (2a) bekezdése értelmében egyébként sem keletkezik adóköteles bevétel a biztonságot és egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeinek a munkavédelemről szóló törvény előírásai szerint a munkáltató felelősségi körébe tartozó biztosítása esetén.

Előfizetési csomagajánlataink:

Hozzászólások lezárva.