Védőital-juttatásra vonatkozó szabályok

A munkáltatók törvényben előírt kötelessége a biztonságos és egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeinek megteremtése. Ennek egyik eleme az ingyenesen fogyasztható védőitalról való kötelező gondoskodás.

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.) fő szabálya szerint – hacsak a törvény valamely rendelkezéséből más nem következik – a magánszemélynek ingyenesen vagy kedvezményesen juttatott vagyoni érték (termék, szolgáltatás) adóköteles [Szja tv. 1. § (3) bekezdés, 7. § (1) bekezdés b) pont]. Így gyakran felmerülő kérdés, hogy a munkahelyeken ingyenesen fogyasztható ásványvíz, üdítőital, kávé stb., illetve ingyenes italautomata-használat miatt minden esetben keletkezik-e adókötelezettség.

A válasz az, hogy nem minden esetben, mert a törvény két rendelkezése is kiveszi az adókötelezettség alól a védőital juttatását az alábbiak szerint.

A munkáltató, illetve bármely (például megbízási) jogviszonyban a foglalkoztató adhat a munkavállalóinak, illetve a tevékenységében közreműködő magánszemélyeknek olyan juttatásokat, amelyek után nem kell adót fizetni [Szja tv. 4. § (2a) bekezdés]. A rendelkezés többek között kimondja, hogy nem keletkezik bevétel a biztonságos és egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeinek a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) előírásai szerint történő biztosítása miatt, még akkor sem, ha nem zárható ki az adott termék vagy szolgáltatás magáncélú hasznosítása, igénybevétele.

Az Szja tv. 1. számú mellékletének 8.8. alpontja szerint a nem pénzben kapott juttatások közül a jogszabály által előírt védőeszközök adómentesek. Az Mvt. kötelezően előírja, hogy ha a munkahelyiségben műszakilag megoldhatatlan az elegendő mennyiségű és minőségű, egészséget nem károsító levegő vagy klíma biztosítása, a munkavállalók egészségének megóvása érdekében szervezési intézkedéseket kell tenni, egyéni védőeszközt alkalmazni, illetve védőitalt kell juttatni. A szabadtéri munkahelyen a munkavállalók időjárás elleni védelméről a munkavégzés jellegének és a munkakörülményeknek megfelelő műszaki megoldásokkal, munkaszervezéssel, egyéni védelemmel, melegedési lehetőséggel, védőitallal kell gondoskodni.

OLVASSA TOVÁBB cikkünket, hogy megtudja, milyen előírásokat tartalmaz a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjére a 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet!

Előfizetési csomagajánlataink:

Hozzászólások lezárva.