Változás a szakképzési hozzájárulás fizetésének kötelezettségében

szakképzési hozzájárulás

A szakképzési hozzájárulás fizetésének kötelezettségét a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény szabályozza. A 2019. évi LXXX. törvény a 105. § (2) bekezdése taxative felsorolja azokat a gazdálkodókat, amelyeket mentesít a szakképzési hozzájárulás fizetésének kötelezettsége alól.

A 2019. évi LXXX. törvény 106. § alapján szakképzési hozzájárulás alapja a szakképzési hozzájárulásra kötelezettet terhelő szociális hozzájárulási adó alapja. Ebből az következik, hogy a gazdálkodó szervezeteknek az Szja tv. 70. és 71. §-a szerinti valamennyi béren kívüli juttatás, és egyes meghatározott juttatás után is szakho-t kell fizetniük. A törvény értelmében a szakképzési hozzájárulást akkor is meg kell fizetni, ha 2021. június 20-áig a SZÉP-kártya juttatásokat terhelő szociális hozzájárulási adó megfizetése alól a 2020. évi LVIII. törvény 40. §-a mentesít. Ez a szabályozás megdrágítja a munkáltatói /kifizetői juttatásokat.

A Magyar Közlöny 2021. évi 13. számában kihirdetésre került a 22/2021. (I. 28.) Korm. rendelete (továbbiakban: kormányrendelet). Ez a kormányrendelet a veszélyhelyzet ideje alatt igénybe vehető szakképzési hozzájárulás-fizetési kedvezményeket szabályozza. A kormányrendelet hatálybalépésének napja 2021. január 29.

A kormányrendelet három jövedelemcsoportot mentesít a szakképzési hozzájárulás megfizetésének kötelezettsége alól. Az egyik csoportba a munkáltatói/kifizető juttatások tartoznak (Szja tv. 70. és 71. §), a másik csoportba az Szja tv. 72. §-a alá tartozó kamatkedvezmény tartozik. A harmadik jövedelemcsoportba pedig az osztaléktípusú jövedelmek sorolandók.

A kormányrendelet 1. § (3) bekezdése értelmében nem kell megfizetni a szakképzési hozzájárulást az alábbi juttatásokra:

 • az Szja tv. 71. §-a alá tartozó SZÉP-kártya juttatások,
 • az Szja tv. 70. §-a alá tartozó SZÉP-kártya juttatások,
 • az Szja tv. 70. §-a alá tartozó csekély értékű ajándék, ajándéktárgy, üzleti ajándék, adóköteles reprezentációs kiadások, hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés vagy más szolgáltatás révén a magánszemélynek juttatott adóköteles jövedelem, cégtelefon magáncélú használatának meg nem térített összege, a több magánszemély részére ingyenesen vagy kedvezményesen adott juttatás, ha azok értéke egy magánszemélyre vetítve nem állapítható meg stb.

A kormányrendelet 1. § (3) bekezdése értelmében nem kell megfizetni a szakképzési hozzájárulást az Szja tv. 72. §-a által meghatározott kamatkedvezményekre sem. Kamatkedvezmény jelenhet meg pl.

 • munkáltatói kölcsönök esetében,
 • utólagos elszámolásra kiadott pénzeszköz 30 napon túli elszámolásakor,
 • bizonyos feltételek esetén a második munkabérelőleg stb.

A kormányrendelet 1. § (3) bekezdése értelmében ugyancsak mentes a szakképzési hozzájárulás alól:

 • a vállalkozásból kivont jövedelem [Szja tv. 68. §],
 • az értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem [Szja tv. 65/A. §],
 • az osztalék [Szja tv. 66. §], vállalkozói osztalékalap [Szja tv. 49/C. §],
 • az árfolyamnyereségből származó jövedelem [Szja tv. 67. §],
 • az Szja tv. 1/B. § hatálya alá tartozó természetes személy e tevékenységből származó jövedelme Magyarországon adóztatható része után.

Megjegyezném, hogy a 22/2021. (I. 28.) Korm. rendelet nem tartalmaz szociális hozzájárulási adó alóli mentesítést. A szociális hozzájárulási adót meg kell fizetni az ismert szabályok alapján.

* * *

2021-ben egy rendkívüli lehetőségként, E-LEARNING videók formájában készülhetsz fel a 2021. adóév legfrissebb jogszabályaiból. >> Adóegyetem 2021

Hozzászólások lezárva.