Valami elromlott: évek óta nem voltak ennyire borúlátók a magyar vállalkozások

Romló üzleti helyzet, pesszimistább várakozások rajzolódik ki az MKIK GVI legfrissebb vállalati konjunktúravizsgálatából. Az érték 2015 októbere óta a legalacsonyabb.

Az MKIK GVI legfrissebb vizsgálata 2268 vállalkozás vezetőjének válaszain alapul. Az eredmények szerint a Konjunktúramutató értéke 2019 októberében 46 pontra esett vissza az áprilisi 58 pontról. Ez az érték 2015 októbere óta a legalacsonyabb.

A vállalkozások a múlt félévhez képest lényegesen kedvezőtlenebben ítélik meg az üzleti klímát, a 2017 októbere óta tartó javuló tendencia megtört. Ennek hátterében az áll, hogy a jövőbeni üzleti helyzetre, a beruházásokra, valamint a megrendelésekre vonatkozó várakozások egyaránt pesszimistábbá váltak az elmúlt fél év során. A kilátások legnagyobb visszaesése a várható üzleti helyzetnél volt.

A bizonytalansági mutató értéke nyolc ponttal emelkedett áprilishoz képest, jelenleg 44 ponton áll. Ez arra utal, hogy a magyar vállalkozások helyzetértékelése kevésbé egyöntetűvé vált a legutóbbi adatfelvételhez viszonyítva.

20191121_mkik

Az üzleti klíma romlását leginkább a külföldi (rész)tulajdonban lévő, a döntően exportáló, illetve az 50 főnél nagyobb méretű cégek jelzik – e cégek üzleti várakozásai jelentősen pesszimistábbá váltak. Ágazat szerint leginkább a feldolgozóipari cégek várakozásai romlottak 2019 áprilisához képest, ugyanakkor az építőiparban, a kereskedelemben, valamint az egyéb szolgáltatások területén tevékenykedő cégek körében szintén a Konjunktúramutató csökkenése tapasztalható.

A GVI Konjunktúramutató négy komponensből áll:

  • várható üzleti helyzet a következő hat hónapban
  • megrendelések várható alakulása a következő hat hónapban
  • gépberuházások volumenének alakulása a következő hat hónapban
  • építési beruházások volumenének alakulása a következő hat hónapban.

Októberben mind a jelenlegi, mind a várható üzleti helyzetet negatívabban ítélik meg a vállalkozások, mint az előző félévben. A jelenlegi üzleti helyzet mutatója 7, a várható üzleti helyzeté pedig 14 ponttal romlott 2019 áprilisához képest, a jelenlegi üzleti helyzet mutatója így most 48 ponton áll, a várható üzleti helyzeté pedig 35 ponton.

20191121_mkik2

A jelenlegi üzleti helyzet értékelése arra mutat, hogy bár a Konjunktúramutató csökkenését elsősorban a döntően külföldi tulajdonban lévő, exportáló, nagyméretű iparvállalatok véleményének romlása okozza, továbbra is lényegében ezek a cégek vannak a legkedvezőbb helyzetben a hazai gazdaságban.

A gépberuházások várható volumene 27, míg az építési beruházásoké -7 ponton áll. Mindkét mutató esetében visszaesés történt áprilishoz viszonyítva: az építési beruházások várható volumene esetében 3, míg a gépberuházások esetében 6 ponttal csökkent a mutató az előző félévi értékhez képest.

20191121_mkik3

Hozzászólások lezárva.