Üzletrészvásárlás későbbi fizetéssel: így kell könyvelni

Hogyan kell könyvelni az olyan üzletrészszerzést, ahol a vételárat 5 év múlva kell rendezni? – kérdezte az Adózóna olvasója. Pölöskei Pálné adószakértő válaszolt.

A kérdés 2 részből állt: 1. Egy kft. üzletrészt vásárol egy másik kft.-ben egy zrt.-től. Viszont az üzletrész-átruházási szerződésben az van írva, hogy a vételárat 5 év múlva kell rendezni. Kérdés, hogy ez az üzletrészszerzés lekönyvelhető-e a hosszú lejáratú kötelezettségekkel szemben. Ha igen, akkor mi lesz a szerzés dátuma? 2. Az üzletrészszerzés bejelenthető a NAV-hoz, vagy csak ha pénzügyileg teljesült?

SZAKÉRTŐNK VÁLASZA:

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.) 23. § (1) bekezdése szerint a mérlegben eszközként kell kimutatni a vállalkozó rendelkezésére, használatára bocsátott, a vállalkozó működését szolgáló befektetett eszközöket és forgóeszközöket – a bérbe vett eszközök kivételével –, függetlenül attól, hogy azok tulajdonjoga csak törvényben, szerződésben rögzített feltételek teljesítése után kerül át a vállalkozóhoz.

A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:168–3:169. § szerint az üzletrész átruházása nem igényli a társasági szerződés módosítását, de az üzletrész megszerzője a szerzéstől számított 8 napon belül köteles bejelenteni a társaságnak a jogosultak személyének megváltozását és annak időpontját a tagjegyzékbe való bejegyzés céljából.

A bejelentést közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban kell megtenni, és mellékelni kell hozzá az üzletrész-átruházási szerződést. A bejelentésben nyilatkozni kell a megszerzés tényén kívül arról is, hogy az üzletrész megszerzője a társasági szerződés rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Az üzletrész új jogosultját a társasággal szemben a bejelentéstől illetik meg a tagsági jogviszonyból eredő jogosultságok, és terhelik a tagsággal járó kötelezettségek. Ezért ez a nap tekintendő a szerzés napjának.

Mindezek alapján az üzletrészt szerzőnek a szerzés bejelentésétől fel kell vennie az eszközök közé az üzletrészt, függetlenül az ellenérték megfizetésének időpontjától. Ha az ellenértéket 5 év múlva kell megfizetni, akkor a kötelezettséget hosszú lejáratú kötelezettségként kell kimutatni.    

Az üzletrész a szerzés napjától számított 75 napon belül bejelenthető az adóhatósághoz a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao tv.) 4. § 5. pontja szerint.

Előfizetési csomagajánlataink:

Hozzászólások lezárva.