Új világ keződhet a digitális adózásban

Nem teljesült az OECD 2020 végére kitűzött célja, hiszen a nemzetközi konszenzus a két pillérként emlegetett – globális adórendszer átalakítását célzó – koncepció kapcsán még várat magára. Az új amerikai elnök beiktatásával ismét lendületet vehet a folyamat, azonban egyes európai nemzetállamok is újra az önálló törekvések irányába mozdultak el. Ebben Franciaország jár az élen, hiszen 2020 végén kivetette a korábban felfüggesztett, francia digitális adót.

<!–

<!– Piacesprofit_468/500×60/200_cikk_normal_content_1

activateBanner(‘Piacesprofit_cikk_normal_content_1’);

–>

A 2020-as év eseménydúsnak bizonyult a digitális adózás terén. Januárban Franciaország és az Egyesült Államok került ellentétbe egymással, amikor Franciaország egyoldalú, helyi szintű rendelkezéseket vezetett be a digitális szektor legnagyobb szereplőinek megadóztatására. A rendelkezésekre válaszul az erősen ellenérdekelt Egyesült Államok büntetővámokkal fenyegetőzött, így Franciaország visszavonulásra kényszerülve év végéig felfüggesztette a digitális adók beszedését. Az OECD akkori tervei szerint szintén év végéig kellett volna egyetértésnek születnie a digitális üzleti modellek megadóztatásával kapcsolatban. Azonban a 2020-as év a várt nemzetközi konszenzus nélkül zárult, Franciaország pedig további nemzetközi egyeztetések nélkül, önállóan kivetette a digitális adóját.

A franciák határozott lépésének lendületet adhatott az is, hogy leköszönt az önállóan bevezetett digitális adókat végletekig elutasító Trump-adminisztráció. Időközben, a francia digitális adóval párhuzamosan több országban is (pl. Olaszország és Egyesült Királyság) hasonló adók kerültek kivetésre. Ezen lépések komoly nyomást helyeztek az Egyesült Államokra és egészen 2021. januárig kellett várni, hogy kiderüljön, vajon az Egyesült Államok kiveti-e a felfüggesztett 25 százalékos büntetővámot bizonyos francia importjavakra, amely egyes becslések szerint évi 1,3 milliárd dollár értékben sújtaná az érintett szektorokat. A hivatalos kommunikációk alapján azonban az Egyesült Államok egyelőre kivár. Az elhúzódó válasz ugyanis lehetőséget ad Washington számára, hogy egységesen lépjen majd fel az összes kivetett digitális adóval szemben.

Amerika elhúzódó válasza előnyös lehet egy nemzetközi konszenzusra a digitális adókat illetően, amely az Egyesült Államok érdeke is egyben”– mondta Póczak Ferenc, a Deloitte adóosztályának partnere.

Amerikával ellentétes érdekek

Hozzászólások lezárva.