Termőföld bérbeadása: amikor adómentes a bevétel, és amikor nem az

Mostanában fizetik meg a bérlők a termőföld-tulajdonosoknak a 2020. évi bérleti díjakat. Mikor adómentes a kapott összeg, és mikor kell utána adózni? Ugyan az erre vonatkozó rendelkezések az elmúlt egy évben nem változtak, érdemes újra felidézni az alkalmazandó szabályokat.

Mikor adómentes a bérleti díj?

A termőföld bérbeadásából származó jövedelem adómentességére vonatkozó szabályokat a személyi jövedelemadóról szóló törvény 1. számú mellékletének 9.4. pontja tartalmazza, mely szerint adómentes a termőföld bérbeadásából származó bevétel, ha a termőföld haszonbérbe adása alapjául szolgáló, határozott időre kötött megállapodás (szerződés) alapján a bérlet időtartama az 5 évet eléri. Az adómentesség megállapításakor az írásban megkötött bérleti szerződés időtartama az irányadó.

Ha a mentesség alapjául szolgáló szerződés az adómentesség feltételéül szabott időtartamon belül bármely okból megszűnik – kivéve, ha az a szerződő feleken kívülálló ok miatt következik be, illetve ha a haszonbérleti szerződés azonnali hatályú felmondására kerül sor –, akkor a magánszemély köteles a korábban meg nem fizetett adót késedelmi pótlékkal növelt összegben a szerződés megszűnési éve kötelezettségeként megállapítani, bevallani és megfizetni [szja- törvény 1. számú melléklet  9.4. pont 9.4.2. alpontja].

Ha a föld tulajdonosának személyében változás történik, akkor a változástól függetlenül kell megítélni, hogy a korábbi tulajdonossal megkötött szerződés legalább öt évre szól-e vagy sem. Ha a haszonbérlet időtartama alatt az új tulajdonosnak olyan, már meglévő szerződés alapján teljesítenek kifizetést, amely a törvényi feltételnek megfelelően legalább öt évre szól, akkor az e szerződés alapján kifizetett bérbeadásból származó jövedelem is adómentes. Adóügyi szempontból tehát nincs kihatása annak, ha a haszonbérleti szerződésben megváltozik a földterület tulajdonosa. 

Abban az esetben, ha a haszonbérleti szerződés időtartamát meghosszabbítják, akkor az adómentesség alapjául szolgáló 5 éves időtartamot az eredeti szerződés szerinti időponttól kell vizsgálni (nem új szerződés jön létre, hanem a régi meghosszabbításáról van szó).

A terményben kiadott bérleti díj, a jövedelem bevallására és az adó megfizetésére vonatkozó szabályokról tájékozódjon korábbi cikkünkből! Termőföld bérbeadása utáni adózás

Előfizetési csomagajánlataink:

Hozzászólások lezárva.