Szigorú szabályok: lehet-e egyéni vállalkozó az orvos a közfinanszírozott ellátásban?

Az egészségügy foglalkoztatási háttere jelentősen változott az egészségügyi szolgálati jogviszony megteremtésével. Míg korábban számos orvos az egészségügy köz- és magánfinanszírozott intézményeiben egyaránt munkát végzett, addig erre most szűk körben van csak lehetőség. Tekintettel arra, hogy számos kérdést kapunk azt illetően, hogy egyéni vállalkozóként továbbra is lehet-e a közfinanszírozott ellátásban tevékenykedni, alábbi cikkünkben összefoglaljuk a legfontosabb szabályokat.

Szigorú összeférhetetlenségi szabályokat állít az új jogállási törvény

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény alapvető változásokat hozott az egészségügyben dolgozók számára. A törvény hatálya az állami és az önkormányzati fenntartású egészségügyi szolgáltatóra, annak fenntartójára, valamint az állami vagy önkormányzati fenntartású egészségügyi szolgáltatónál egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy jogállására terjed ki. A törvény 1. paragrafusának (4)–(5) bekezdései lefektetik, hogy a fenti keretek között működő egészségügyi szolgáltatónál – a törvényben foglalt kivétellel – csak egészségügyi szolgálati jogviszony keretében lehet egészségügyi tevékenységet és az egészségügyi szolgáltató működőképességének, illetve az egészségügyi szolgáltatások üzemeltetésének biztosítására irányuló tevékenységet végezni. Az egészségügyi szolgáltató működőképességének, illetve az egészségügyi szolgáltatások üzemeltetésének biztosítására irányuló tevékenységek szabályait a kormány rendeletben határozza meg.

A jogállási törvény általánosságban tiltja egyéb, egészségügyi szolgáltató igénybevételének lehetőségét. Kivételként nevesíti ugyanakkor azon eseteket, amikor – a kormány rendeletében meghatározott személyes közreműködő kivételével – közreműködő, valamint az önkéntes segítő egészségügyi szolgáltató működik közre az egészségügyi szolgáltatás nyújtásában.

OLVASSA TOVÁBB cikkünket, amelyből megtudhatja, ki minősül közreműködőnek, illetve személyes közreműködőnek, és lehet-e a közfinanszírozott ellátásban egyéni vállalkozóként tevékenykedni!

Előfizetési csomagajánlataink:

Hozzászólások lezárva.