Nyugdíj és korhatár előtti ellátás melletti kereseti korlát

Az év háromnegyedének végéhez érkezve számos esetben felvetődik a kérdés, hogy a nyugdíj, illetve a nyugdíjszerű ellátások mellett az év során szerzett keresőtevékenységből származó keresetek alapján szüneteltetni kell-e a nyugellátást vagy sem. A kérdésekből kiderül, hogy nagyon sokan nincsenek tisztában azzal sem, hogy nyugdíjban részesülnek-e vagy csupán nyugdíjszerű ellátásban.

Mindenekelőtt tisztázzuk tehát, hogy 2012. január 1-jétől kezdődően a társadalombiztosítás keretein belül saját jogú nyugdíj megállapítására és folyósítására kizárólag az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személyek részére, illetve nők esetében az úgynevezett „nők 40” kedvezményes nyugdíjának folyósítására kerülhet sor. Nyugdíjas státusszal az előzőekben említett személyek rendelkezhetnek.

A nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, de a külön jogszabályban meghatározott jogosultsági feltételekkel rendelkező – például korkedvezményt szerzett – személyek részére korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság kerülhet folyósításra. Az érintett személyek társadalombiztosítás szempontjából nem minősülnek saját jogú nyugdíjasnak, ugyanakkor ezekre az ellátásokra a folyósítás, valamint az évenkénti rendszeres nyugdíjemelések tekintetében a saját jogú nyugellátásokra vonatkozó szabályok az irányadóak.

A folyósított ellátásnak a munkavégzés, keresőtevékenység miatti esetleges szüneteltetésére szintén a saját jogú nyugdíjra vonatkozó, a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvényben (Tny.) meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni.

A keresőtevékenység miatti korlátozás tekintetében meg kell különböztetni a keresőtevékenységből származó nyugdíjjárulék alapjául szolgáló kereset összegének mértéke miatti, valamint a munkavégzés, jogviszony jellege miatti kötelező nyugellátás, korhatár előtti ellátás szüneteltetését.

OLVASSA TOVÁBB CIKKÜNKET, amelyben részletezzük, hogy milyen kereseti korlátok vonatkoznak a korhatárt be nem töltött öregségi nyugdíjasokra, a megbízási jogviszonyban, vállalkozásban jövedelmet szerzőkre!

A teljes cikkhez előfizetőink, illetve 14 napos próba-előfizetőink férnek hozzá, ha e-mail-címük és jelszavuk megadásával belépnek az oldalra.

Hozzászólások lezárva.