Minimálbér alkalmazása a kedvezményeknél: hiányos a jogszabályi alap

Hézagos a minimálbérrel összefüggő különböző kedvezmények jogszabályi alátámasztottsága. A problémát a szaktárca közleménye sem tudja megnyugtatóan rendezni.

2021 január végén állapodtak meg a szociális partnerek a 2021. évi minimálbérről, amely 2021 februárjától alkalmazandó. Ugyanekkor (január 28-án) jelent meg a Magyar Közlönyben a 21/2021. kormányrendelet is, amely arról rendelkezett, hogy ahol a jogosultság megállapításának vagy felülvizsgálatának a tárgyév januárjában érvényes kötelező legkisebb munkabér vagy a garantált bérminimum az alapja, ott a jogosultságot 2021. február 28. napjáig ismételten meg kell állapítani vagy felül kell vizsgálni. Tekintettel arra, hogy a jogosultságok köre nagyon széles – ide sorolhatók többek között a kedvezmények, az ellátások – így ez utóbbi szabály sok területet érint. Az alábbi cikkben a szociális hozzájárulási adó, a társadalombiztosítási járulék, valamint a személyi jövedelemadó kapcsán mutatjuk be, hogy miként is kell alkalmazni a minimálbért, és milyen anomáliát okozott a jogosultság felülvizsgálatára vonatkozó szabály.  

A minimálbér alkalmazása a szociális hozzájárulási adóban

A szociális hozzájárulási adóról szóló törvény is alkalmazza a minimálbért. Azaz egyes esetekben a minimálbér vagy annak adott része a szociális hozzájárulási adónak az alapja, valamint a minimálbért kell alkalmazni több szociális hozzájárulási adókedvezményeknél, és adott jövedelmek felső határának – minimálbér 24-szerese – számításánál.

A szocho-törvény pontosan meg is mondja, hogy mi minősül minimálbérnek: „Minimálbér: az év első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összege, kivéve az e törvény egyéni és társas vállalkozókra vonatkozó rendelkezéseiben említett minimálbért, amely a tárgyhónap első napján, a teljes munkaidőre érvényes garantált bérminimum havi összege, ha az egyéni vállalkozó személyesen végzett főtevékenysége vagy a társas vállalkozó főtevékenysége legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igényel, ennek hiányában az év első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összege”.

Azaz az egyéni-, illetve a társas vállalkozókat kivéve, a minimálbér az év első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összege, amely idén bruttó 161 ezer forint.

OLVASSA TOVÁBB CIKKÜNKET, amelyből kiderül, hogy milyen problémák adódnak a minimálbérre vonatkozó előírások és közlemények alkalmazásánál!

Előfizetési csomagajánlataink:

Hozzászólások lezárva.