Megjelent a szabályozás: így lesz iskola júniusban

A jogszabály kimondja, hogy:

  • Az  iskolák 2020. június 2. és 2020. június 15. között továbbra is tantermen kívüli, digitális munkarend szerint működnek azzal, hogy a  tantermen kívüli, digitális munkarend tapasztalatai alapján egyéni vagy kiscsoportos foglalkozás szervezhető a tanulók felzárkóztatása céljából.
  • Június 2. és 2020. június 26. között minden általános és középfokú iskola megszervezi a tanulók felügyeletét. A  felügyelet keretében napközi, szakkör, sportfoglalkozás, egyéni vagy csoportos felzárkóztató foglalkozás, fejlesztőfoglalkozás, egyéni vagy csoportos tehetségfejlesztő foglalkozás tartható.
  • Ha a tanuló a lakóhelyétől eltérő településen jár iskolába, és a saját intézményében nem tud tanulófelügyeletben részt venni, felügyeletének ellátását a lakóhelye szerinti településen működő iskola nem tagadhatja meg.
  • A  szakképzést folytató iskolák 2020. június 2-ától a  veszélyhelyzetet megelőzően alkalmazott nappali vagy esti munkarendben, vagy tantermen kívüli, digitális munkarendben egyaránt működhetnek az  iskola vezetőjének döntése szerint.
  • Az iskolákban 2020. június 26-áig az intézményi gyermekétkeztetést a tanítási év szabályai szerint kell biztosítani. A  felügyeletet igénybe nem vevő tanulók számára a  szünidei gyermekétkeztetést a  tanítási szünetre vonatkozó szabályok szerint kell biztosítani.
  • Az iskolai tanulófelügyeletben részt vevő gyermekek, tanulók számáról az  iskolák naponta szolgáltatnak adatot a KIR rendszer használatával, a KIR rendszerben meghatározott adattartalommal.
  • A rendelet 2020. június 2. napján lép hatályba

Címlapkép forrása: MTI/Czeglédi Zsolt

Forrás: portfolio.hu

Hozzászólások lezárva.