Megítélt, de nem folyósított bértámogatás kimutatása

Hogyan kell kimutatni a koronavírus-járvány miatt megítélt, de a mérleg készítéséig még nem (vagy csak részben) átutalt bértámogatásokat? Olvasói kérdésre Nagy Norbert adószakértő válaszolt.

A kérdés részletesen így szólt: A cégek nagy része igényelt bértámogatást, 6+3, illetve az 50 százalék ágazati támogatást. Ezekről még 2020-ban megszületett a határozat, de a kiutalások nagyon késve érkeznek meg. El kell-e határolni a támogatások összegét? Ha igen, milyen összegben? Például: 2020. 07. hóban megítéltek (határozat született) 1200 ezer forintról. Mérlegkészítésig azonban nem jött be csak 500 ezer forint. Vagy a határozat 1115 ezer forintról szól. Mérlegkészítésig megjött 600 ezer, de nem is a teljes összeget fogják utalni, mert közben a vészhelyzet miatt nem kell a cégnek szochót fizetnie. Az 50 százalékos bértámogatást először 11. hóra hirdették meg, ez meg is érkezett még decemberben. Majd még további két hónapra kitolták a támogatás igénylési lehetőségét. Itt már nem születtek határozatok, a kiutalások nem érkeztek meg mérlegkészítésig. Itt el kell határolni a 12. hónapra igényelt támogatást?

SZAKÉRTŐNK VÁLASZA:

A számviteli törvény (Szt.) 77. § (2) d) pontja értelmében egyéb bevételként kell a költségek (a ráfordítások) ellentételezésére – visszafizetési kötelezettség nélkül – belföldi vagy külföldi gazdálkodótól, illetve természetes személytől, valamint államközi szerződés vagy egyéb szerződés alapján külföldi szervezettől kapott támogatás, juttatás összegét, ha az a tárgyévhez vagy a tárgyévet megelőző üzleti év(ek)hez kapcsolódik és azt a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezték.
Az egyéb bevételkénti elszámolásnak nem feltétele a mérlegkészítés időpontjáig történő pénzügyi rendezés, ha külön jogszabály eltérően rendelkezik, illetve a d) pontban foglalt támogatás esetén, ha a támogatási szerződés alapján a mérlegkészítés időpontjáig a támogatással való elszámolás megtörtént.
A 77.§ (3) b) pont alapján az egyéb bevételek között kell kimutatni a költségek (a ráfordítások) ellentételezésére – visszafizetési kötelezettség nélkül – az adóhatóságtól, jogszabály által meghatározott szervezettől megkapott, illetve az üzleti évhez kapcsolódóan a mérlegkészítés időpontjáig – a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően – igényelt (járó) támogatás, juttatás összegét.

Az Szt. 33. § (7) bekezdése alapján 2019. január 1-jétől aktív időbeli elhatárolásként lehet kimutatni a 77. § (2) bekezdés d) pontja és (3) bekezdés b) pontja szerinti, jogszabályi előíráson, szerződésen, megállapodáson alapuló támogatások várható, még el nem számolt összegét az egyéb bevételekkel szemben, amennyiben a vállalkozó bizonyítani tudja, hogy teljesíteni fogja a támogatáshoz kapcsolódó feltételeket és valószínű, hogy a támogatást meg fogja kapni. Az aktív időbeli elhatárolást a kapott támogatás 77. § (2) bekezdés d) pontja és (3) bekezdés b) pontja szerinti elszámolásakor, illetve a támogatás meghiúsulásakor kell megszüntetni.

A fentiek értelmében tehát a szerződésen vagy jogszabályi előíráson alapuló költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatások esetén a várható, még pénzügyileg el nem számolt összeget az egyéb bevételekkel szemben ki lehet mutatni, ha a vállalkozó bizonyítani tudja, hogy teljesíteni fogja a támogatáshoz kapcsolódó feltételeket és valószínű, hogy a támogatást meg fogja kapni.

Arra vonatkozóan nincs a törvényben rendelkezés, hogy milyen formában kell bizonyítani a fentieket, de a már elbírált, elfogadott támogatási kérelmek határozatai véleményem szerint elegendőek ezek alátámasztására.

Előfizetési csomagajánlataink:

Hozzászólások lezárva.