Leszázalékolás kezdeményezése, vagyis rehabilitációs ellátás igénylése

Hogyan kell indítani a leszázalékolás, vagyis a rehabilitációs ellátás igénylését? A nyugdíjkorhatár betöltésekor kérhet-e a leszázalékolt nyugdíjat? Olvasói kérdésekre Széles Imre tb-szakértő válaszolt.

A kérdés részletesen így szólt: Egy kft.-ben az alkalmazott január végén már 1 éve tartós betegállományban van. Az orvosa szerint indítsa el a leszázalékolását, az 1 év letelte után. Pest megyében lakik, nem tudja, hogyan kell elkezdeni a folyamatot, és az orvosa sem tudta megmondani, csak azt, hogy szedje össze a leleteit. 1. Hol kell indítani a leszázalékolás (már ha ez a neve) folyamatát, és milyen adatokkal? 2. A leszázalékolás alapja a munkabére, vagy a mostani táppénz? Ha nagyon kevés lenne a megállapított összeg, köteles elfogadni? 3. 62 éves, tehát még 3 év kellene a nyugdíjazásához, a szolgálati évei (41 év) megvannak. Megteheti azt, hogy leszázalékolása esetén – ha betölti a 65 évet – kéri a nyugdíjazását? Mert az valószínű magasabb lenne, már csak a sok éve és viszonylag magas munkabére után.

SZAKÉRTŐNK VÁLASZA:

Kezdjük a végén: A rehabilitációs, illetve rokkantsági ellátás alapja havi átlagjövedelem: a kérelem benyújtásának napját közvetlenül megelőző naptári évben (referencia-időszak) elért, pénzbeli egészségbiztosítási járulék alapját képező jövedelem napi átlagának 30-szorosa.

Amennyiben a jogosult a referencia-időszakban nem rendelkezik legalább 180 naptári napi jövedelemmel, a referencia-időszak kezdő időpontját követően szerzett, a kérelem benyújtásának napját megelőző 180 naptári napi jövedelem napi átlagának 30-szorosa; ha a jogosult amiatt nem rendelkezik 180 naptári napi jövedelemmel, mert a vizsgált időszakban vagy ennek egy részében táppénzben, baleseti táppénzben részesült, ha az számára kedvezőbb, a táppénzt, baleseti táppénzt megelőző 180 naptári napi jövedelmet kell figyelembe venni.

Az érintett természetesen dönthet úgy, hogy mégsem kéri az pénzbeli ellátást. Ebben az esetben azonban ellátatlan marad, illetve kérhet álláskeresési járadékot, majd ezt követően nyugdíj előtti munkanélküli segélyt.

A nyugdíjkorhatár betöltését követően is csak akkor válik nyugdíjassá, ha nyugdíjigényt nyújt be. Amennyiben a megállapított nyugdíj összege kedvezőtlenebb, mint az ellátása (ami 41 év szolgálati idő esetén valószínűtlen), akkor továbbra is kérheti korábbi ellátása folyósítását.

Ami az igénylést illeti: a kormányhivatalnál lehet kezdeményezni, Pest megyei személy esetében a Fővárosi Kormányhivatalnál.

Legfontosabb nyomtatványok:
„Adatlap megváltozott munkaképességű személyek ellátása iránt”
„Orvosi beutaló az orvosszakértői szervhez, illetve FOB-hoz a munkaképesség-változás vagy a keresőképesség felülvéleményezése céljából”
„Nyilatkozat a szakértői minősítéshez”
E nyomtatványokat a kormányhivatal honlapjáról lehet letölteni.
Továbbá csatolni kell az orvosi dokumentumokat.

Előfizetési csomagajánlataink:

Hozzászólások lezárva.