Lakásbiztosításokra vezet be minősítési rendszert az MNB

Az otthonbiztosításokra is kiterjeszti a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a lakáshitelnél már bevezetett fogyasztóbarát minősítési rendszert – közölte a jegybank.

A Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás (MFO) minősítés elnyerésére jövő év január 10-től pályázhatnak a minősítő védjegyet használni kívánó biztosítók. Az első fogyasztóbarát biztosítási termékek ennek nyomán leghamarabb 2020. I. negyedévétől válhatnak elérhetővé a fogyasztók számára.

Az MFO minimum szolgáltatási sztenderdeket ír elő, amelyektől csak az ügyfél javára lehet eltérni. Az MFO a közlemény szerint egyszerűsíti a termékkel kapcsolatos ügyintézést, s csökkenti annak átfutási idejét. Az ügyfelek a biztosítóval teljes mértékben digitálisan kommunikálhatnak a tájékoztatások kérésétől, a nyilatkozatok kárrendezési dokumentumok beadásán át egészen a szerződés felmondásáig vagy módosításáig.

A minősített konstrukcióknál az ügyfeleknek nem lehet önrészt szabni, és az MFO egy bővített alapcsomagot tartalmaz, mely kiterjed valamennyi a háztartást egzisztenciálisan fenyegető kockázatra, miközben más piaci termékekhez képest minimális kizárásokat enged. Az alapcsomag tartalmazza a piacon szokásos valamennyi környezeti csapás és külső okra visszavezethető 15 alapkockázatot (pl. tűz, vihar, villámcsapás stb.) és ezen túl 5 olyan kockázatot, melyek általában csak kiegészítőként érhetők el, de gyakori káresemények, mint például vízkár (elfolyt víz is), betöréses lopás, rongálás, vagy üvegtörés. Az alapcsomag mellé az ügyfelek – igényeik szerint – elnevezésükben sztenderdizált, illetve esetlegesen további kiegészítő fedezeteket is választhatnak, együttkötési kényszer nélkül. Ezzel elkerülik, hogy számukra lényegtelen biztosítási fedezetekre is díjat fizessenek.

Az elhúzódó kárrendezések elkerülése érdekében az MFO termékek feltételrendszere megszabja, hogy káresemény esetén az ügyfélbejelentés után a biztosítónak 2 munkanapon belül fel kell vennie a kapcsolatot az ügyféllel. A kárszemlére ezután legkésőbb 5 munkanappal sort kell keríteni. A kárkifizetés megindítása a kárszemlét vagy az utolsó szükséges dokumentum beérkezését követő 5 munkanapon belül megtörténik.

A megfelelő tájékoztatás érdekében az ügyfél számára tételesen be kell mutatni, hogy a biztosító mi alapján határozta meg a kártérítés összegét. A kárkifizetés elutasítása vagy az alacsonyabb összegű kárkifizetés esetén a biztosító az ügyfél részére írásban tájékoztatást nyújt, és megindokolja, részletesen alátámasztja a döntést. A mindennapi létet veszélyeztető kiemelt káresemények esetén (például, ha az épület használhatatlanná, részben vagy egészben lakhatatlanná válik) a biztosító a kárrendezés teljes folyamatára külön kárrendezési kapcsolattartót jelöl ki az ügyfélnek, s kárelőleg folyósításával is segíti a megoldást.

Az MFO termékek esetleges díjmódosítása – a termék ügyfélértékének megőrzése érdekében – csak az MNB által elvárt módszertan alapján történhet. Az értékkövetés mértéke ingatlanok esetén az új szerződések díjváltozásának megfelelő, és ehhez igazodik a biztosítási összeg növekedésének aránya is. Az MFO szerződéssel rendelkező „régi” ügyfelek díja így nem lehet kedvezőtlenebb, mint az újonnan szerződőké.

Annak érdekében, hogy az ügyfelek mindekor a számunkra legelőnyösebb MFO konstrukciót választhassák, igényük esetén bármelyik negyedévben felmondhatják – 30 napos felmondási idővel – a meglévő MFO-szerződésüket (míg a mai lakásbiztosításokat csak az éves szerződési évfordulón lehet megszüntetni). Jegybanki elvárás az is, hogy a biztosítónál tegyék lehetővé, hogy az MFO-ra váltó ügyfelek régi lakásbiztosításaikat még a szerződéses évforduló előtt megszüntethessék.

Hozzászólások lezárva.