Kiszorít az E.ON az Elműben és az Émászban – Portfolio

Az E.ON Hungária az Elmű és az Émász részvényire tett kötelező, nyilvános vételi ajánlat lezárását követően sikeres tárgyalásokat folytatott az MVM tulajdonrészének megvásárlásáról. Az MVM tulajdonrészének megszerzését követően az E.ON Hungária és a vele összehangoltan eljáró innogy befolyása átlépte a kilencven százalékos küszöböt, így lehetővé vált a vételi jog gyakorlása az összes még közkézhányadban maradt Elmű és Émász részvény tekintetében.  

Az E.ON Hungária és az innogy együttes befolyása az MVM részvénycsomagjának megvásárlása után az Elműben 98,94 az Émászban pedig 97,03 százalék volt, a vételi jog gyakorlása csak a fennmaradó részvényeket érinti.

A vételi jog gyakorlását követően az E.ON Hungária és a vele összehangoltan eljáró innogy száz százalékos tulajdonosa lesz az Elműnek és az Émásznak, és a vételi jog gyakorlását követően a két társaság részvényei már nem lesznek tőzsdei forgalomban.  Ez a lépés egy újabb mérföldkő lesz az Elmű – Émász csoport integrációja és az új E.ON kialakítása felé vezető folyamatban. A vételi jog gyakorlása biztosítja, hogy a kisrészvényesek méltányos vételár mellett értékesíthetik a részvényeiket.

Az E.ON Hungária, mint a vételi jogát gyakorló ajánlattevő megbízásából lebonyolítóként az EquilorBefektetési Zrt. jár el. A vételi jog gyakorlásáról szóló nyilatkozatban szereplő, a részvényesek által kitöltendő dokumentumok és nyilatkozatok külön letölthető formában elérhetőek azEquilor Befektetési Zrt. honlapján.

Az ajánlat főbb paraméterei az Elmű esetén:

  • Egy darab részvény vételára 34.585 forint
  • Az átadási időszak: 2020 február 12-től 2020 február 26 15:00 óráig.

Az ajánlat főbb paraméterei az Émász esetén:

  • Egy darab részvény vételára 31.701 forint
  • Az átadási időszak: 2020 február 12-től 2020 február 26 15:00 óráig.

A hír hallatán emelkedik mind az Elmű, mind az Émász árfolyama, azonban még egyik sem érte el a felajánlott vételárakat.

Forrás: google

Hozzászólások lezárva.