Kérdések és válaszok a helyi iparűzési adó csökkentéséről

A helyi iparűzési adó csökkentése a mikro-, kis- és középvállalkozásoknak jár, amennyiben árbevételük vagy a mérlegfőösszeg nem haladja meg a 4 milliárd forintot. Mikor kell megfelelni a fenti feltételeknek? A 2021. évben egy cég milyen maximális összegű átmeneti támogatást és csekély összegű támogatást vehet igénybe, együttesen? 2021. évi hipabevallásnál élhet-e a csökkentés lehetőségével annak ellenére, hogy az előleget az eredeti összegben fizette? Olvasói kérdésre Pölöskei Pálné adószakértő válaszolt

A kérdés részletesen így hangzik: ha egy cég mérlegfőösszege vagy nettó árbevétele a kapcsolt vállalkozásaival együtt a 2019. évi beszámolóban 4 milliárd forint alatt van, a létszám 30 fő, igénybe veheti a hipacsökkentést, mivel megfelel a 639/2020. kormányrendelet 1. §-ában foglaltaknak? Azaz 2021. január 1-jén kell a feltételeknek megfelelni az adócsökkentés igénybevételéhez?

A kérdés azért merült fel, mert a 2020. évi beszámoló várható adatai alapján a cégcsoport mérlegfőösszege és árbevétele is meghaladja a 4 milliárd forintot, illetve a törvények egyértelműen meghatározták, hogy az adóév első vagy utolsó napján kell megfelelni a besorolásnak. A hipacsökkentés kedvezménye átmeneti, illetve csekély összegű támogatásnak minősül. „A hipa csökkentéséről példával” cikkük szerint az átmeneti támogatás és a csekély összegű támogatás együtt vállalkozásonként nem haladhatja meg a 800 ezer eurót. A 640/2020. kormányrendelet 4. paragrafusa szerint az átmeneti támogatás támogatástartalma max. 800 ezer euró, a 6. paragrafus a csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma max. 200 ezer euró 3 évre összeszámítva. A rendeletből nem egyértelmű számomra, hogy 2021. évben milyen összegű támogatás vehető igénybe, így kérdés, hogy a 2021. évben egy cég milyen maximális összegű átmeneti támogatást és csekély összegű támogatást vehet igénybe, együttesen. Még egy kérdés: ha a cég a 639/2020. kormányrendelet 1. §-a szerint kkv-nek minősül, a 2021. évi hipabevallásnál élhet-e a csökkentés lehetőségével, annak ellenére, hogy az előleget az eredeti összegben fizette? Feltétele-e az adó mérséklésének a 21NYHIPA nyilatkozat beadása?

SZAKÉRTŐNK VÁLASZA

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés a) pontja szerint a beszámolókészítésre kötelezett vállalkozó a 2021. évben kezdődő adóév első napján rendelkezésre álló utolsó, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint készített és elfogadott beszámoló, elfogadott beszámoló hiányában, a becsült mérlegfőösszeg, árbevétel- és létszámadatok alapján határozza meg, hogy a kis és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény előírása szerint mikró-. kis- vagy közepes vállalkozásnak minősül-e. Ha igen akkor kell megnézni, hogy az árbevétele vagy a mérlegfőösszege (ebben a beszámolóban) nem több, mint 4 milliárd forint. Az adóév első napja naptári évvel azonos adóév esetén 2021. január 1-je, amikor a feltételének megfelelő beszámoló a 2019. évi.

Rendelje meg most 15% kiadói kedvezménnyel az Adó 2021 különszámot!
Megjelent a HVG szokásos Adó különszáma, ezúttal 11 adótörvénnyel, bennük kiemelve a 2020-as évközi, a 2021. január 1-jei, illetve az azt követő változásokkal. A kommentárokat – amelyek részletezik a helyi adó, az illetékek és a számvitel módosításait is – Andersen Consulting adótanácsadó cég munkatársainak és más adószakértőknek a közreműködésével ismertetjük.
Részletek >>

Az átmeneti támogatás a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) 39. § (5) bekezdésében foglaltak alapján a 2020. évi nettó árbevétel korrigált összegének az önkormányzati rendelet alapján figyelembe vett adóalapot csökkentő tételekkel módosított összege (hipaalap), valamint a 2021. évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított adómérték (általános adómérték) és az 1 százalékos adómérték különbözetének szorzatával egyező összeg. Ez a támogatás nem lehet több 800 ezer eurónál.

Csekély összegű támogatásnak a tényleges 2021. évi hipaalap és az általános adómérték és az 1 százalék különbözetének szorzata és az az átmeneti támogatás pozitív különbözete tekintendő. Ez azonban csak olyan összegben érvényesíthető, hogy a vállalkozás által 2021-ben és a megelőző két adóévben együtt ne haladja meg a bármely más csekély összegű támogatással együtt a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetén a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

Ha a cég a 639/2020. kormányrendelet 1. §-a szerint jogosult az átmeneti támogatásra, akkor azt a 2021. évi hipabevallásnál érvényesítheti, annak ellenére, hogy az előleget az eredeti összegben fizette.

Feltétele viszont az adó mérséklésének a 21NYHIPA nyilatkozat beadása.

Előfizetési csomagajánlataink:

Hozzászólások lezárva.