Katás társaságok: táppénz-hozzájárulási kötelezettséggel is számolni kell

Az új évben hatályba lépett törvénymódosítások – különös tekintettel a társadalombiztosítás alapvető jogszabálya, a Tbj. „átírása” – lehetőséget adtak volna néhány, a társadalombiztosítási kötelezettségeket érintő jogszabályi anomália kiküszöbölésére. Ilyen például a kisadózó társas vállalkozás által a kisadózó táppénze után fizetendő táppénz-hozzájárulás kérdése, amely vonatkozásában ellentmondásos előírásokat tartalmaz az 1997. évi LXXX. (Tbj.) törvény és a kisadózó vállalkozásokról szóló 2012. évi CXLVII. (Kiva) törvény.

Kezdjük a kivatörvénynek a témához kapcsolódó rendelkezéseivel. 

A jogszabály 9. paragrafusának (1) bekezdése értelmében a kisadózó vállalkozások tételes adóját jogszerűen választó kisadózó vállalkozások és kisadózók mentesülnek az adóalanyiság időszakában az adóalany gazdasági tevékenységével, az általa a bejelentett kisadózónak az adóalanyiság időszakában nyújtott tevékenységére tekintettel teljesített kifizetésekkel, más juttatásokkal és a bejelentett kisadózónak az adóalanytól a tevékenységére, tagsági jogviszonyára tekintettel megszerzett jövedelmével összefüggő alábbi közterhekkel kapcsolatos kötelezettségek alól: 

a) vállalkozói személyi jövedelemadó és vállalkozói osztalékalap utáni adó vagy átalányadó megállapítása, bevallása és megfizetése;

b) a társasági adó megállapítása, bevallása és megfizetése;

c) a személyi jövedelemadó és járulékok megállapítása, bevallása és megfizetése;

d) a szociális hozzájárulási adó és a szakképzési hozzájárulás megállapítása, bevallása és megfizetése.

A felsorolás c) pontja értelmében tehát a kisadózó vállalkozás a kisadózóként bejelentett személyekkel kapcsolatban mentesül a járulékfizetés alól. (A más jogviszonyban foglalkoztatottak után a társadalombiztosítással összefüggő kötelezettségeket az általános szabályok szerint kell teljesíteni.)

A kivatörvény ugyanakkor nem határozza meg a járulék fogalmát.

Így az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényt (Art.) kell segítségül hívnunk.  Az Art. 7. paragrafusának 25. pontja értelmében a táppénz-hozzájárulás járuléknak minősül, ahogy a még 2020. július 1-jéig hatályos Tbj. 4. paragrafusának l) pontja is járuléknak tekinti az egyharmados hozzájárulást.

OLVASSA TOVÁBB cikkünket, amelyből megtudhatja, kell vagy sem a kisadózást választó társas vállalkozásoknak táppénz-hozzájárulást fizetniük a biztosított kisadózói táppénze után!

A teljes cikkhez előfizetőink, illetve 14 napos próba-előfizetőink férnek hozzá, ha e-mail-címük és jelszavuk megadásával belépnek az oldalra.

A HVG Adó 2020 különszámában szakértői kommentárokkal, példákkal és törvényekkel segítjük az eligazodást a többször módosított adózási jogszabályokban.

Előfizetési csomagajánlataink:

Hozzászólások lezárva.