Jogosultság korhatár előtti ellátásra 2021-ben

Már kilencedik éve, hogy a nyugdíjkorhatár betöltése előtt korhatár előtti öregségi nyugdíj – előrehozott öregségi nyugdíj, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj, korkedvezményes öregségi nyugdíj, korengedményes öregségi nyugdíj stb. – megállapítására nincs jogi lehetőség. A megváltozott szabályozás szerint azonban úgynevezett korhatár előtti ellátás megállapítása lehetséges a külön jogszabályban meghatározott – kivételes – esetekben.

A 2012. január 1-jétől hatályos, a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény (Khtv.) tartalmazza a jogosultsági feltételeket a korhatár előtti ellátás tekintetében. 2012-től korhatár előtti ellátásra lehetett jogosultságot szerezni az alábbi jogcímek alapján:

» korábbi – 2011. december 31-ig – előrehozott öregségi nyugdíjra jogosultságszerzés,

» akik esetében a korhatár előtti nyugdíjazásuk miatt a jogviszonyuk 2012. évre történő megszüntetése 2011. december 31-én már folyamatban volt,

» az 1953. évben született nők,

» akik legkésőbb 2014. december 31-éig a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) 2011. december 31-ig hatályos rendelkezései szerint korkedvezményre jogosultságot szereztek.

Az első három jogcím alapján érintett személyi kör 2016. december 31-ig már betöltötte a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt, ezért – figyelemmel a Khtv. azon rendelkezéseire, mely szerint korhatár előtti ellátást legkésőbb az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése napjáig lehet megállapítani – e három személyi kör esetében korhatár előtti ellátás megállapítására 2016. december 31-ét követően nincs lehetőség.

2021-ben már csupán a korkedvezményt szerzett személyek esetében nyílik lehetőség korhatár előtti ellátás, illetve a táncművészek részére úgynevezett táncművészeti életjáradék megállapítására.

A 2021-es jogszabályváltozásokról bővebben tájékozódhat az Adózóna egyéb írásaiból és a HVG Tb 2021 különszámából.

A korkedvezményt szerzett személyek korhatár előtti ellátásra való jogosultságával kapcsolatban a Khtv. 7. § (1) bekezdés c) pontja tartalmazza a vonatkozó jogi szabályozást, mely szerint korhatár előtti ellátásra az jogosult, aki az ellátás megállapításának kezdő napjáig, de legkésőbb 2014. december 31-ig a Tny. 2011. december 31-ig hatályos rendelkezései szerint korkedvezményre jogosultságot szerzett.

A korhatár előtti ellátás annyi évvel az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt vehető igénybe, ahány év korkedvezményt a korhatár előtti ellátás megállapításáig – de legkésőbb 2014. december 31-ig – szerzett.

OLVASSA TOVÁBB cikkünket a korkedvezményt szerzett személyek ellátásra való jogosultságát bemutató példáért és az egyéb tudnivalókért!

Előfizetési csomagajánlataink:

Hozzászólások lezárva.