Így változtathatók leírási kulcsok

Milyen értékcsökkenési leírást választhat az adózó, változtathat-e évközben átmeneti időre a leírási kulcson? Az Adózóna olvasójának kérdéseire Pölöskei Pálné okleveles könyvvizsgáló válaszolt.

KÉRDÉSEK:

Kérdés1.: Bérbeadással foglalkozó cég bérbe adott eszközeinek értékcsökkenése eltér a számviteli törvény (Szt.) és a társasági adóról szóló törvény (Tao tv.) szerint, tao szerint 30 százalékos értékcsökkenést alkalmaz. A 2019. évben volt olyan eszköze, melyet nem sikerült bérbe adni egy napra sem, és volt olyan, amit csak 2 hónapra. Ön szerint van rá lehetőség, hogy ezekre az eszközökre az Szt. szerinti értékcsökkenést alkalmazza azokra a hónapokra, amikor nem volt bérbeadás, a bérbe adott időszakra pedig a 30 százalékot? Lehet olyan, hogy az eszközök egy részére továbbra is az Szt. és Tao tv. szerint különböző értékcsökkenést számol (mint ahogy eddig is), lenne olyan eszköz, ahol csak az Szt. szerinti értékcsökkenést alkalmazná a Tao szerint is, és lenne olyan eszköze, ahol év közben váltana: 2 hónapig eltérne a két értékcsökkenés, 10 hónapra pedig megegyezne? Lehet eszközönként eltérő az Szt. és Tao tv. szerinti értékcsökkenés elszámolása?
Kérdés2.: Ön szerint van rá lehetőség, hogy évente a tao szerinti értékcsökkenés-leírás százalékát megváltoztassuk? Bérbe adott eszközeinkre 30 százalék értékcsökkenést érvényesítettünk a társaságiadó-alapnál. Vannak olyan bérbe adott eszközeink, ahol ennél magasabb és vannak olyanok, ahol ennél alacsonyabb az Szt. szerint alkalmazott értékcsökkenés. Azt tervezzük, hogy 2019. évre, ahol alacsonyabb a Szt. szerinti étékcsökkenés, ott – a korábbi évektől eltérően – átállunk az Szt. szerinti értékcsökkenésre. Ön szerint ezt tiltja valami?

SZAKÉRTŐNK VÁLASZAI:

Válasz1.: A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao) előírása szerint az adózó akkor válaszhat a számvitelről szóló 2000. évi C .törvény (Szt.) előírása szerinti terv szerinti értékcsökkenéssel azonos összegű adóalap-csökkentő értékcsökkenési leírást, ha ez az összeg kisebb a Tao szerinti leírási kulccsal számítottnál, illetve kötelező alkalmazni az azonos leírást, ha a Tao a terv szerinti értékcsökkenéssel azonos összeg levonását írja elő
[Tao 1. számú melléklet 5., és 5/a. pont]
A Szt. és a Tao előírásainak eltérő célja miatt jellemzőnek az tekintendő, ha a Szt. szerint elszámolt terv szerinti értékcsökkenés és a Tao szerinti értékcsökkenési leírás eltér egymástól. Ugyanakkor – amint utaltam rá – lehetséges az Szt. szerint terv szerinti értékcsökkenéssel azonos összeg figyelembevétele adózás előtti eredmény csökkentésként. Lehetséges – sőt, elkerülhetetlen, hogy év közben változzon a Tao szerinti értékcsökkenési leírás, ha például csak az adóév egy részében bérbeadott eszközről van szó. 
 [Szt. 52. §, Tao 1. számú melléklet]

Válasz2.: A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao) szerint, ha a Tao egy adott eszközre több szabályt, leírási kulcsot is tartalmaz, akkor az adózót választási lehetőség illeti meg. Ugyanakkor a Tao nem tiltja, nem írja elő, hogy az adózó az üzembe helyezés évében választott leírási mérték helyett nem választhat mást. Ezért igen, van lehetőség a változtatásra a jövőre vonatkozóan. Nincs akadálya tehát hogy a 2019. adóévi adó meghatározásához egyes eszközöknél a terv szerinti értékcsökkenés összegével (vagy egyösszegű) értékcsökkenéssel növeljék és csökkentsék a társasági adóalapot, megfelelve a Tao előírásának. A már beadott adóbevallásban választott leírás azonban nem változtatható meg, mivel az önellenőrzéssel lenne lehetséges, amit pedig nem enged meg az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.), ha az adózó a választását módosítaná az önellenőrzéssel.
[Tao. 1. számú melléklet 1. pont, 5a. pont, Art. 54. § (3) bekezdés]

Előfizetési csomagajánlataink:

Hozzászólások lezárva.