Hasznos alapterület: az ötszázalékos áfakulcs alkalmazása

Lakóingatlan értékesítése során gyakran felmerülő kérdés, hogy milyen helyiségek esetén alkalmazható az 5 százalékos áfakulcs, illetve hogyan vizsgálandó a hasznos alapterületre vonatkozó feltétel. Írásunkban az erre vonatkozó szabályokat mutatjuk be.

Lakóingatlannak nem minősülő helyiségek

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) a saját lakóingatlan fogalmát használja, így az Áfa tv. 259. § 12. pontja értelmében lakóingatlannak minősül a lakás céljára létesített és az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan.

Nem minősül lakóingatlannak a lakás rendeltetésszerű használatához nem szükséges helyiség még akkor sem, ha az a lakóépülettel egybeépült, így különösen: a garázs, a műhely, az üzlet, a gazdasági épület.

E fogalommeghatározás alapján a lakás rendeltetésszerű használatához nem szükséges helyiség akkor sem minősül lakóingatlannak, ha az az ingatlan-nyilvántartásban nem került külön feltüntetésre.

Olvassa el az Adózóna más, valamint a HVG Adó 2021 különszám áfával kapcsolatos írásait is!

Az Áfa tv. 3. számú melléklet I. rész 50–51. pontjai alapján az 5 százalékos adómérték – az egyéb törvényi feltételek fennállása esetén is – csak lakóingatlan/lakás értékesítésére vonatkozik. Amennyiben az új ingatlan értékesítésére irányuló ügylet keretében lakóingatlan és lakóingatlannak nem minősülő helyiség (például garázs) értékesítésére is sor kerül, az értékesítés adóalapját meg kell osztani, a lakóingatlannak nem minősülő ingatlan adóalapjára 27 százalékos általános forgalmi adót kell felszámítani.

OLVASSA TOVÁBB cikkünket, hogy megtudja a tetőtérbeépítésre, az ikerházakra, a hasznos alapterületre, a belmagasságra, a külső terekre, a padlásra, valamint a tetőszintre vonatkozó előírásokat!

Előfizetési csomagajánlataink:

Hozzászólások lezárva.