Gyermekek utáni kedvezmények, jogosultságok a nyugdíjbiztosításnál

A kötelező társadalombiztosítási nyugdíjrendszer évtizedes hagyományai közé tartozik, hogy a biztosítottak a társadalombiztosítási nyugellátás igénybevétele során gyermekeik után közvetlenül vagy közvetve számos kedvezményben részesülhetnek.

A kedvezmények, jogosultságok érvényesítése az alábbi területekre osztható:

– szolgálati idő elismerése,

– nyugellátásra való jogosultság,

– nyugellátás összegének megállapítása,

– járulékfizetés.

A nyugellátásra való jogosultságnál elismerhető szolgálati idő tekintetében kettéválaszthatók a kedvezmények, jogosultságok attól függően, hogy azok érvényesítése járulékfizetéshez kötött vagy járulékfizetéstől független.

Járulékfizetés nélküli kedvezményként kell megemlíteni azt az előírást, mely meghatározza, hogy az anya ténylegesen megszerzett szolgálati idejét annyiszor 365 nappal növelni kell, ahány gyermeke született 1968. január 1-je előtt. Amennyiben az említett gyermek tartósan betegnek, illetve fogyatékosnak minősül, a növelés gyermekenként 550 nap. Ezt a kedvezményt, figyelemmel a szülés meghatározott időpontjára, továbbá arra, hogy az idén már az 1954. évben született személyek töltik be a reájuk irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt, már egyre kevesebb személy érvényesítheti, jellemzően az 1950 előtt született személyek tudták igénybe venni és ezzel növelni a szolgálati idejüket.

OLVASSA TOVÁBB cikkünket, hogy megtudja az egyéb részleteket!

A teljes cikkhez előfizetőink, illetve 14 napos próba-előfizetőink férnek hozzá, ha e-mail-címük és jelszavuk megadásával belépnek az oldalra.

Hozzászólások lezárva.