Evásból katássá vagy kivássá váló társas vállalkozás teendői

Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2019. évi LXXIII. törvény 36. §-a és 87. §-ának (3) bekezdése 2020. január 1-jétől hatályon kívül helyezte az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvényt (evatörvény). A cikk az evás társas vállalkozások – megszűnéssel összefüggő – teendőit mutatja be, abban az esetben, ha az evaalany nem a társasági adó hatálya alá kíván visszatérni.

Áttérés a kisadózó vállalkozások tételes adója (kata) alá

Az evatörvény 3. § (1) bekezdés j) pontja szerint megszűnik az evaalanyiság a kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adóalanyiság létrejötte napját megelőző nappal. Ezért a kata alá történő áttérés lehetséges már 2019-ben év közben is. 2019. december 31-én azonban mindenképpen megszűnik az evatörvény szerinti adózás lehetősége, ezért – ha a vállalkozás a kata szabályai szerint kíván adózni – akkor ezen időpontig be kell jelenteni az evaalanyiság megszűnését, továbbá a kata választását a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.) 3. §-a szerint. A kata jogállás a bejelentését követő hó első napján jön létre, és erről az adóhatóság a Katv. 4. § (1) és (5) bekezdése szerint értesíti a vállalkozást. 

A társas vállalkozások közül a katát a következő szervezeti formában működők választhatják:

♦       a kizárólag magánszemély taggal rendelkező betéti társaság,
♦       a kizárólag magánszemély taggal rendelkező közkereseti társaság,
♦       az egyéni cég,
♦       az ügyvédi iroda.

Ezen szervezetek közül sem válaszhatja a katát a Katv. 4. § (3)-(4) bekezdése szerint az a vállalkozás,

♦       amelyeknek az adószámát az adóhatóság a bejelentés évében vagy az azt megelőző 12 hónapban (2018. decembere és 2019. decembere közötti időszakban) törölte,
♦       amely a TEÁOR 2008 szerint 68.20. Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése besorolású tevékenységből az adóalanyiság választásának évében (2019-ben) bevételt szerzett,
♦       amely a bejelentés megtételekor végelszámolási, felszámolási, kényszertörlési eljárás hatálya alatt áll. 

A társas vállalkozás – az ügyvédi iroda kivételével –  az evaalanyiság megszűnését és a kata választását a 19T201T jelű, az ügyvédi iroda a 19T201 jelű nyomtatványon jelentheti be.

OLVASSA TOVÁBB CIKKÜNKET, amelyből megtudja, milyen tennivalója van a társas vállalkozónak, ha katára, illetve ha kivára tér át!

A teljes cikkhez előfizetőink, illetve 14 napos próba-előfizetőink férnek hozzá, ha e-mail-címük és jelszavuk megadásával belépnek az oldalra.

Előfizetési csomagajánlataink:

Hozzászólások lezárva.