Észtországi cégnél magyar ügyvezető

Ha egy észtországi bejegyzésű cég magyar ügyvezetőt alkalmaz, be kell-e jelenteni a magyar ügyvezetőt, illetve mi a teendő ebben az esetben a járulékokkal? Olvasói kérdésre dr. Radics Zsuzsanna társadalombiztosítási szakértő, jogász válaszolt.

A kérdés részletesen így hangzik: egy észtországi bejegyzésű cégnek egyetlen magyar állampolgár tagja és egyben ügyvezetője van. A magyar ügyvezető kizárólag Magyarországon tevékenykedik, itt van egyedül lakcíme is. Kérdésünk az, hogy az észt cégnek emiatt be kell-e jelentenie a magyar ügyvezetőjét Magyarországon, és a járulékokat meg kell-e megfizetni utána? Ha van heti 36 órát elérő magyar munkaviszonya, akkor is be kell őt jelenteni mint mellékállású társas vállalkozót.

A válasz a következő: ha az ügyvezetőnek az Európai Unión belül nincs másik tagállamban biztosítási jogviszonya, akkor magyarországi tevékenységére tekintettel, a leírt esetben a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.) 56/A. §-a alkalmazandó, mely szerint:

A magyar jogszabályok szerint bejegyzésre nem kötelezett külföldi foglalkoztató (jelen esetben az észt vállalkozás) javára magyar biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony keretében Magyarországon munkát végző ügyvezető részére kifizetett járulékalapot képező jövedelem alapulvételével a külföldi vállalkozás a Tbj. 19. § (2)–(3) bekezdéseiben meghatározott nyugdíjjárulékot, valamint egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulékot állapít meg és von le.

Az észt vállalkozás a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonnyal összefüggő bejelentési, járulékfizetési és bevallási kötelezettséget az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air.) szerinti pénzügyi képviselő, valamint adózási ügyvivő útján, ennek hiányában közvetlenül saját maga teljesíti. Ha a külföldi vállalkozás a járulékkötelezettséget közvetlenül teljesíti, a biztosítás kezdetét megelőzően köteles bejelentkezni az állami adóhatóságnál, és kérelmezni, hogy az állami adóhatóság foglalkoztatói minőségében vegye nyilvántartásba.

Ha az észt vállalkozás a járulékkötelezettségek teljesítésére nem rendelkezik Art. szerinti képviselővel, és a fenti bejelentkezést is elmulasztja, az általa foglalkoztatott természetes személy biztosításával összefüggő bejelentési, járulékfizetési és bevallási kötelezettséget a foglalkoztatott teljesíti, és viseli a járulékkötelezettségek elmulasztása miatti jogkövetkezményeket (ide nem értve a mulasztási bírságot és az adóbírságot).

Ha az ügyvezető Magyarországon 36 órát elérő foglalkoztatással járó munkaviszonyban is áll, és az észt vállalkozásban magyar biztosítási jogviszonyt eredményező ügyvezetést társas vállalkozói jogviszonyban látja el, akkor többes jogviszony keletkezik, amelyet a T1041-es nyomtatványon 1452-es kódon kell bejelenteni társas vállalkozó heti 36 órás munkaviszony melletti tevékenységként.

Szociális hozzájárulási adót is fentiek szerint kell fizetni, azaz a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény alapján:
„A külföldi kifizető az adóval összefüggő adókötelezettséget az adóigazgatási rendtartásról szóló törvény (Air.) szerinti pénzügyi képviselő, valamint adózási ügyvivő útján, ennek hiányában közvetlenül teljesíti. A külföldi kifizető az adókötelezettségeit közvetlenül csak akkor teljesítheti, ha bejelentkezése alapján az állami adó- és vámhatóság Tbj. szerinti foglalkoztatóként nyilvántartásba vette.”

Ha a külföldi kifizető az adókötelezettségek teljesítésére nem rendelkezik képviselővel, és a fenti bejelentkezést is elmulasztja, az adóval összefüggő adókötelezettségek teljesítésére a jövedelmet szerző természetes személy kötelezett, és viseli az adókötelezettségek elmulasztása miatti jogkövetkezményeket (ide nem értve a mulasztási bírságot és az adóbírságot).

Előfizetési csomagajánlataink:

Hozzászólások lezárva.