Ekáer: figyelem, jelentős változás a bejelentés rendjében!

Olvasói kérdés nyomán jutott tudomásunkra, hogy előzetes figyelemfelhívás nélkül szigorodott az ekáerbejelentés rendje: a fuvarozás megkezdésének dátumánál már az órát és a percet is meg kell jelölni.

“A mai napon (2019. 09. 27.) reggel azt tapasztaltuk, hogy az ekáerbejelentő platformon változás történt. A belföldről közösségbe relációnál a fuvarozás megkezdésének dátumánál már az óra percet és kéri a rendszer. Továbbá belföld-belföld relációnál a lezárásnál sem elég a dátum, ott és kéri a rendszer az órát és a percet. Változott a jogszabály a napokban? Büntethet-e a NAV, ha nem egyezik az okmányokon szereplő óra, perc a bejelentésen szereplővel?” – sorolta kérdéseit olvasónk. Tüske Zsuzsanna vámszakértő járt utána a kérdésnek, a következőket tudta meg:

Valóban megváltozott az ekáerfelület néhány szempontból pénteken, feltételezhetően az előző éjszakai karbantartási célú üzemszünet ideje alatt. Az egyik ilyen változás, hogy a fuvarozás megkezdésének és – nemcsak egy irányban, hanem mindkét relációban – az áru kirakodási címre történő  érkezésének dátumánál már az órát és a percet is meg kell adni. (Ezen túl például a főlapi lekérdezésben most már betűvel jelölve látszik, hogy milyen relációjú a bejelentés.)

A kérdezett változást semmilyen egyértelmű jogszabályváltozás nem előzte meg, ilyennel összefüggést nem lehet találni. A vonatkozó jogszabály egyébként mindig is “időpont”megadási kötelezettséget írt elő, azaz a szerint ezeket az adatokat eddig is meg kellett volna adni, csak technikailag nem lehetett.

Az adózás rendjéről szóló törvényben – ettől függetlenül – két ekáerrel összefüggő szabály is módosult, kiegészült a nyár végén. Egyrészt augusztus 23-ai hatállyal kiegészült a törvény azzal a kitétellel, hogy „nincs helye mulasztási bírság megállapításának, ha az adózó igazolja, hogy úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben tőle elvárható”. Másrészt jövő év január elsejével megteremtették annak a lehetőségét, hogy a már lezárt ekáerek egy alkalommal (nagyon korlátozott feltételek között) módosíthatók legyenek. Ez utóbbi változás részletszabályai még nem ismertek. Jelenlegi információim szerint én egyik módosítással sem látok érdemi összefüggést, ami indokolhatná a változást.

Magában az ekáerrendeletben csak néhány összefüggésben szerepel az időpont kérdése. Egyrészt, mint egy ekáerbejelentés kötelező adata. Mivel tudjuk, hogy az adatszolgáltatás során vétett bármilyen hiba és pontatlanság komolyan szankcionálható, így elvileg, akár bírságra is számíthat az, aki az órát, percet hibása adja meg.

Kérdéses ugyanakkor, hogy ennek az adatnak a pontosságát hogyan tudná ellenőrizni az adóhatóság. Sok esetben pedig felmerülhet annak a kérdése is, hogy vajon melyik időpillanatot értjük az áru címre érkezése alatt, és arról honnan értesül az adózó. Hiszen – különösen egy nagy gazdálkodónál – elképzelhető, hogy a gépjármű megérkezik az adott címre, de az őrnél csak később jelentkezik, aki csak valamilyen ütemezett rendben, akár órákkal később, engedi be a telephelyre, ahol majd a termékek átvételére is csak egy még későbbi időpontban kerülhet sor.

Így elképzelhető, hogy a címre érkezés, és például a CMR-en feltüntetett áruátvételi dátum – amit utólagos ekáerellenőrzéseknél a leggyakrabban néz a NAV – még csak nem is azonos napra esik. Szakértőnk véleménye szerint ez egy utólagos ellenőrzésnél akár problémát is okozhat, hiszem az egyetlen írásos bizonyíték az áru érkezésére (CMR) eltér a bejelentett adattól, amit ellenben semmivel sem tud a gazdálkodó alátámasztani. A másik összefüggés, ahol az időpontnak jelentősége lehet, az a lezárásra nyitva álló idő. Itt ugyanakkor a törvény három munkanapról beszél, így e tekintetben nem lehet jelentősége, hogy pontosan hány óra, hány perckor érkezett az áru.

A változásról szakértőnk telefonon felvilágosítást kért a NAV Tájékoztatási Osztályától, akik megerősítették, hogy nem változott a jogszabály. Hozzátették: ők is csak az ügyfelek pénteki kérdéseiből értesültek a változásokról, korábban arról nem volt tudomásuk. Megjegyezték azt is, hogy ha valóban érdemi indokokra visszavezethető változás történt, igyekeznek majd tájékoztatni az ügyfeleket is, amint megtudták, hogy ki, és miért döntött a módosításról.

Az előfizetéssel elérhető tartalmak között további cikkeket olvashat a témáról.

Válasszon csomagajánlataink közül:

Hozzászólások lezárva.