Egy év, több minimálbér: így számoljunk megbízásnál, illetve kedvezményezett foglalkoztatott esetében

A február elsejétől bevezetett új minimálbér és garantált bérminimum sok érdekes kérdést vet fel. Még gyakorlott szakemberek is gyakran elbizonytalanodnak, hogy egy-egy jogviszony, kedvezmény kapcsán milyen értékkel számoljanak. Olvasói kérdésre Pölöskei Pálné adószakértő válaszolt.

A kérdés részletesen így hangzik: az évközi minimálbér-változás alkalmazásában szeretném a segítségét kérni a megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak biztosítottkénti elbírálása, és a kedvezményezett foglalkoztatottak után érvényesíthető kedvezmények igénybevétele esetében. Megbízási díj: 2021.01.01. – 2021. 04. 30-áig terjedő időszakra kifizetendő megbízási díjnál mennyi minimálbérrel kell számolnom a biztosítotti jogviszony elbírálásánál? Kérem, szíveskedjen havi bontásban számokkal is leírni!

Kedvezményezett foglalkoztatottak után érvényesíthető kedvezmények: a 2021. 02. 01-jétől elszámolandó időszaktól a kedvezményezett foglalkoztatottak után érvényesíthető kedvezményeknél melyik havi minimálbért kell figyelembe venni, a 2021. 02. 01. napján érvényes minimálbért vagy a 2021. 01. 01-jén érvényes minimálbért? A kiva szerinti adózási módban negyedéves előlegbevallás van. A 2021. I. negyedév hónapjaiban melyik hónapban melyik minimálbért kell figyelembe venni? Kérem, szíveskedjen havi bontásban számokkal ezt is megírni!

SZAKÉRTŐNK VÁLASZA

A 20/2021 (I. 28.) Korm. rendelettel megállapított kötelező legkisebb munkabér, illetve garantált bérminimum alkalmazásához, a 21/2021. (I. 28.) Korm. rendelet a következőket tartalmazza: „Ahol jogszabály rendelkezése szerint valamely jogosultság megállapításának vagy felülvizsgálatának a tárgyév januárjában érvényes kötelező legkisebb munkabér vagy a garantált bérminimum az alapja, ott a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 20/2021. (I. 28.) Korm. rendeletben meghatározott kötelező legkisebb munkabér vagy garantált bérminimum alapján a jogosultságot 2021. február 28. napjáig ismételten meg kell állapítani vagy felül kell vizsgálni.”

Már kapható a HVG 2021-es Tb-különszáma, amelyet most 15% kiadói kedvezménnyel rendelhet meg!
A kiadvány felöleli a járulék-, a szocho- és a szakképzésihozzájárulás-fizetési kötelezettség fontos részleteit, továbbá az ellátási jogosultságokat, így a nyugdíjakra, a nyugdíjszerű ellátásokra, az egészségbiztosítási ellátásokra, valamit családtámogatásra, továbbá az uniós társadalombiztosítási előírásokra vonatkozó fontos szabályokat.
Részletek >>

E rendelet azonban nem tartalmaz arra előírást, hogyan kell a felülvizsgálatot végrehajtani. Én arra az értelmezésre jutottam, hogy ha a januári vagy január első napján érvényes minimálbér alkalmazását írja elő jogszabály, akkor az ismételt megállapítást, a felülvizsgálatot a megemelt minimálbérrel számolva kell elvégezni.

A napokban viszont a Pénzügyminisztérium közzétett egy közleményt, amely szintén értelmezésre szorul. Az értelmezés pedig az, hogy ha kedvezmény érvényesítéshez kell figyelembe venni a januári minimálbért, akkor a februártól érvényes összeggel kell számolni; ha pedig kötelezettséghez kell figyelembe venni, akkor a 2020. januártól érvényes (és még 2021. januárban hatályos) összeggel kell számolni. Ennek alapján a kérdéseire a következő válaszok adhatók – de mivel ezen válaszok is csak a közlemény értelmezésével vezethetők le – javaslom a kérdésben a Pénzügyminisztérium álláspontjának kikérését.

1. A megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak biztosítottként történő elbírálása tekintetében a tárgyhavi járulékalapot képező jövedelmet a tárgyhó első napján érvényes minimálbérhez (30 százalékához) kell viszonyítani. A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (Tbj.) 4. § 14.1. pontja szerint ugyanis Tbj. alkalmazásában a minimálbér a tárgyhónap első napján érvényes, a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb havi összege; a 30 százaléknak megfelelő jövedelem így 2021. januárban 48 300 forint, 2021. februártól 50 220 forint.

A szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető kedvezményeknél – figyelembe véve a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény 34. § 11. pontjában a minimálbérre adott fogalmat, továbbá a Pénzügyminisztérium közleményét – a február 1-jétől érvényes minimálbérrel kell januárra is számolni, ha a fogalom alapján az adott munkavállaló tekintetében minimálbérnek az év első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összege minősül és nem a garantált bérminimum; a tag után is igénybe vehető kedvezménynél (megváltozott munkaképességre tekintettel járó kedvezmény) – ha a garantált bérminimumot kell alkalmazni – akkor a minimálbér fogalom szerint a tárgyhónap első napján, a teljes munkaidőre érvényes garantált bérminimum havi összege az irányadó, amely januárra a január 1-jei 210 600 forintot, februártól a 219 000 forintot jelenti.

A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.) 23. § (2) bekezdés a) pontja szerint az adóelőleg összege az adóelőleg-megállapítási időszakban az adóalany által fizetendő, a Katv. 20. § (2)–(2b) bekezdése szerint meghatározott személyi jellegű kifizetések összege, amelynek számításnál akkor kell a minimálbért figyelembe venni, ha
♦ a járulékalapot a Tbj. 27. § a (2) bekezdés alapján kell meghatározni,
♦ a kedvezményezett foglalkoztatás miatt kedvezmény illeti meg, a vállalkozást,
ha a foglalkoztatott tagra jutó személyi jellegű ráfordítás kisebb a minimálbér 112,5 százalékánál.

A Járulékalap tehát:

a) nem tag esetében legalább a hónap első napján érvényes minimálbér 30 százaléka, azaz januárban 161 000 forint 30 százaléka (48 300 forint), február–márciusban 167 400 forint 30 százaléka (50 200 forint);

b) tag esetében – ha a garantált bérminimumot kell alkalmazni – akkor januárra 210 600 forint 112,5 százaléka (236 925 forint), február–márciusra 219 000 forint 112,5 százaléka (246 375 forint), ha a kötelező legkisebb munkabért kell figyelembe venni, akkor januárra a 161 000 forint 112,5 százaléka (181 125 forint), február–márciusra 167 400 forint 112,5 százaléka (188 325 forint) a minimálisan figyelembe veendő személyi jellegű kifizetés.

Az a)–b) pont alapján meghatározott összeget csökkenti a kedvezményezett foglalkoztatottak után érvényesíthető kedvezmény, amely a 2. pontban foglaltak és a Katv. 2. § 19–20. pontja figyelembevételével számított összeg. (Tekintettel arra, hogy a foglalkoztatottak jogállása, a különböző kedvezményezett foglalkoztatási lehetőség, továbbá amiatt, hogy hányadik évi kedvezményről van szó, az esetek száma terjedelmes, amelynek havi bontású számszerűsítése meghaladja a válasz terjedelmi lehetőségét).

Előfizetési csomagajánlataink:

Hozzászólások lezárva.