Bérelt ingatlanon végzett felújítás

Sokszor előfordul, hogy a vállalkozás által bérelt ingatlan nem teljesen felel meg a bérlő elképzelésinek, így az átalakítást, felújítást végez a bérleményen. Ilyenkor a költségek kit terhelnek, és hogyan lehet könyvelni a felmerült felújítási költségeket? Olvasói kérdésre Nagy Norbert adószakértő válaszolt.

A kérdés részletesen így hangzik: az alábbi kérdésben szeretném a segítségüket kérni. X kft. saját tulajdonában lévő ingatlant Y kft.-vel vállalkozási szerződéssel vegyes bérleti szerződés keretében felújíttatja, átalakítatja. Y kft. az átalakítás után kibéreli a helyiséget saját gazdasági tevékenységéhez határozott időre. Az átalakítás teljes összege 25 millió forint, ebből X kft. 20 millió forintot ismer el értéknövelő beruházásként. A maradék 5 millió forint Y kft. saját költsége. A bérleti szerződés lejárta után ezt az összeget Y kft.-nek nem téríti meg X kft. Hogyan kellene könyvelni a felmerült költségeket, alvállalkozói és szolgáltatói számlákat? Y kft.-nek nincs alkalmazottja, mindent vállalkozókkal csináltatott meg, az anyagköltség számlák Y kft. nevére szólnak. A bérleti díjról és a felújításról is kiállításra került egy-egy számla.

SZAKÉRTŐNK VÁLASZA

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (számviteli törvény) 26. § (2) bekezdése alapján az ingatlanok között kell kimutatni a rendeltetésszerűen használatba vett földterületet és minden olyan anyagi eszközt, amelyet a földdel tartós kapcsolatban létesítettek. Az ingatlanok közé sorolandó: a földterület, a telek, a telkesítés, az épület, az épületrész, az egyéb építmény, az üzemkörön kívüli ingatlan, illetve ezek tulajdoni hányada továbbá az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok, függetlenül attól, hogy azokat vásárolták vagy a vállalkozó állította elő, illetve azok saját tulajdonú vagy bérelt ingatlanon valósultak meg. Az ingatlanok között kell kimutatni a bérbe vett ingatlanokon végzett és aktivált beruházást, felújítást is.

Ha jól értem a kérdést, az Y kft. részéről 25 millió forintba került a felújítás, melyből 20 millió forint az X kft.-t terhel. Ezt az Y kft. felújítás címén ki is számlázta, a maradék 5 millió forint pedig a saját költsége lesz.

A Y kft. részéről felmerült költségeket anyagköltségként (51. számla) illetve alvállalkozói teljesítésként (52. számla) lehet elszámolni, feltételezve, hogy Y kft. vállalkozói szerződéses kapcsolatban áll a megrendelőjével (X kft.) és azzal a vállalkozóval is, aki azt a szolgáltatást nyújtja, amelyet ő beépít a saját teljesítésébe. A ki nem számlázott rész sajátosan, mint egy bérelt ingatlanon végzett felújítást aktiválni kell az Y kft.-ben.

A bérbe vett ingatlanon végzett beruházást, amennyiben a szerződést felmondják vagy az megszűnik, a bérbevevőnek a tárgyi eszközök közül ki kell vezetnie. A kivezetést a felek között létrejött bérleti szerződésben foglaltak szerint kell elszámolni. Több lehetőség is felmerül a jogviszony megszűnésekor a bérelt ingatlanon végzett felújítás, beruházás átadására, rendezésére, például a bérbeadó megvásárolja, térítés nélkül átveszi stb.

Amennyiben a bérbeadó nem tart igényt rá, és nem is hajlandó a beruházási növekmény ellentételezésére, úgy a bérlőnek a bérleti szerződés megszűnésekor terven felüli értékcsökkenés elszámolásával kell kivezetnie a beruházási, felújítási értéket.

Előfizetési csomagajánlataink:

Hozzászólások lezárva.