Bárkivel megtörténhet, aki dolgozik és egyre jobban figyelnek rá a cégek

A munkahelyi biztonság kapcsán általában a munkahelyi balesetek jutnak az eszünkbe. A munkavédelem azonban ennél sokkal több, nem beszélve arról, hogy a költségek optimalizálása, illetve csökkentése szempontjából egyre kevésbé elhanyagolható terület.

Munkahelyi baleset-e a céges eszközökkel a cég telephelyén, de magáncélra, sőt, esetleg a hivatalos munkaidőn kívül – esetleg a munkakedvet növelendő elfogyasztott 1-2 sör hatása alatt – végzett munka közben elszenvedett ujjveszteség? Munkahelyi baleset-e, ha munkába menet elcsúszik a dolgozó a jégen és karját, vagy bármijét töri? Kötelezhető-e ilyen esetekben kártérítésre a munkaadó?

A vállalkozások, munkaadók számára egyre fontosabb a biztonságos munkavégzés feltételeinek minél magasabb szintű megteremtése, ám a számok azt mutatják, akad még tennivaló. A Pénzügyminisztérium legutóbbi adatai szerint Magyarországon a múlt évben 23 738 munkabaleset történt, ez csaknem négyszázzal több, mint egy évvel korábban.

Munkahelyi balesetet a munkavállaló a munkaviszonyával kapcsolatban szenved el, akár konkrét munkavégzésről, akár ahhoz kapcsolódó tevékenységekről van szó. Munkahelyi balesetről persze nem csak akkor lehet beszélni, ha valakinek eltörik egy testrésze, netán egy gép levágja ujját vagy lábát.

A munkavállaló védve van

Az ilyen szörnyű esetek mellett kártérítés követelhető olyan, banálisnak tűnő esetek után is, amikor csak a munkavállaló ruházata, netán egy használati tárgya sérül. Munkahelyi balesetet nagyon sokféle – közöttük egészen extrém – módokon lehet elszenvedni, a bevezetőben említettek egy része lehet az, egy része pedig biztosan nem.

Vagy legalábbis lehet a munkahelyen, vagy munkavégzés során, vagy azzal kapcsolatosan elszenvedett baleset, de a munkaadó biztosan nem kötelezhető mindegyik esetben kártérítésre.

A munkavégzés során elszenvedett balesetekért a munkáltató teljes körű felelősséggel tartozik, de még a munkavégzéshez kapcsolódó tevékenységek során is védi a munkavállalót a szabályozás: ha például tisztálkodás vagy öltözködés, esetleg étkezés közben éri baleset, az is munkahelyi balesetnek számít. Munkahelyi baleset az is, ha valaki a munkaadó által szervezett út során sérül.

Szabálytalanság, gondatlanság, a gyakorlat hiánya 

A balesetek gyakran állnak összefüggésben valamilyen szabálytalansággal, gondatlansággal, sok közülük képzetlenséggel, felkészültségbeli hiányosságokkal kapcsolatos. Egyes munkahelyeken rendkívül nagy a fluktuáció, így a dolgozók jellemzően gyakorlatlanok. Bár nehezen hihető, de a statisztikák szerint továbbra is komoly kockázatot hordoz a munkaidő előtti vagy alatti italozás. Ez utóbbi esetben természetesen fel sem vetődhet a munkaadó felelőssége.

Munkahelyi balesetet elszenvedők gyakran azért nem nyújtanak be kártérítési igényt, mert részint a saját hibájukból történt a baleset. Pedig akkor is érdemes lenne: a munkáltatónak ugyanis csak akkor nem kell fizetnie, ha bizonyítani tudja, hogy a munkabaleset elháríthatatlan külső okból jött létre, vagy ha a sérülésért csak a munkavállaló tehető felelőssé.

Azaz, ha a munkavállaló részben hibás ugyan, de nem teljes egészében neki róható fel a baleset, akkor is jár a kártérítés a számára. Ilyen esetben a kártérítés összege csökken, de a munkáltatónak már fizetnie kell.

Az üzemen belüli logisztika egyik európai vezető cége, a hamburgi székhelyű Jungheinrich 360 fokos védelme lefedi a raktárak öt fő kockázati területét. A Jungheinrich biztonsági megoldásaival védi az embereket, árukat, raktári berendezéseket, akárcsak a gépeket és adatokat. 

A társaság 360 fokos védelme az alábbi pilléreken nyugszik: 

•          Emberek védelme 

•          Áruk védelme 

•          A raktárak és raktári berendezések védelme 

•          Gépek védelme 

•          Az adatok védelme 

Annak érdekében, hogy az alkalmazottakat a raktárban megvédjék a targoncákkal való ütközésektől vagy más balesetektől, számos járműopciót kínálnak. És mivel az alkalmazottak egészsége is fontos, biztosítják, hogy a munkahely ergonomikusan megtervezhető legyen. Így a vezetők mindig biztonságosan, ergonómiailag és hatékonyan dolgozhatnak.

 

©

A munkavédelem lényegesen sokrétűbb a munkahelyi balesetek megelőzésénél. A munkavédelem szabályozásában előírtak be nem tartását még akkor is viszonylag súlyosan szankcionálják, ha a hiányosságok nyomán nem történik baleset.

Milyen esetekben kell munkavédelmi szankciókra számítani?  

Egy szakmai portál, a Kling-Munkavédelem szerint ilyen bírságot alkalmaznak a biztonságos munkavégzésre vonatkozó követelmények teljesítését elmulasztó munkáltatókkal szemben, különösen az alábbi esetekben:

  • elmulasztják a gépek munkavédelmi szempontú üzembehelyezését;
  • nem végzik el az időszakos biztonsági felülvizsgálatokat;
  • nem végzik el a balesetet okozó  munkaeszköz, egyéni védőeszköz, munkahely, technológia soron kívüli ellenőrzését;
  • nem történik meg a kockázatértékelés az I. veszélyességi osztályba tartozó munkáltatónál,
  • a szükséges védőberendezések, egyéni védőeszközök működésképtelensége, illetve hiánya állapítható meg;
  • a munkavégzés összehangolására vonatkozó előírást nem tartják be;
  • az előírt munkaköri alkalmassági vizsgálatok nem történnek meg (különféle veszélyek esetén)
  • a külön jogszabályok szerint előírt foglalkoztatási tilalmakat megszegik;
  • a megengedett értéket meghaladó expozícióban foglalkoztatják a munkavállalót; továbbá
  • a rákkeltő expozícióval járó tevékenység esetén a külön jogszabály által előírt méréseket elmulasztják.

A munkavédelmi bírságot 50 ezer és 10 millió forint között szabhatják ki. A munkavédelmi hatóság a munkavédelmi bírságot telephelyenként állapítja meg, ha azt észleli, hogy a munkáltató több telephelyén is veszélyezteti a munkavégzés biztonságát. A munkavédelmen így nagyon sokat veszíthet egy vállalkozás, ezen semmiképpen sem érdemes spórolni.

Magyarország legnagyobb félvezetőgyártója, az Infineon Technologies Cegléd Kft. egészség- és biztonságtechnológiai szakértője Papp Péter

Mi a legfontosabb teendő egy-egy munkahelyi baleset esetén?

Az első a sérült ellátása és annak a megakadályozása, hogy az esemény megismétlődjön, (például a sérülést okozó gép kivétele a termelésből). Utána a következik a baleset kivizsgálása. A vizsgálatnak ki kell térni valamennyi befolyásoló tényezőre. Nem elég csak a berendezést vagy munkafolyamatot megnézni, hanem a teljes folyamatot meg kell vizsgálni, hiszen a baleseteknek nem csak egy oka van, hanem több tényező eredményeként jönnek létre. Ezek mellett pedig, ha szükséges, a hatóságok értesítése.

Melyek a legszükségesebb, legalapvetőbb, munkavédelmi eszközök, intézkedések? És melyek a legmodernebb munkavédelmi eszközök?

Nagyon fontos a megfelelő munkakörnyezet, eszközök és oktatások biztosítása. A munkakörnyezetbe tartozik a hely, ahol a munkát végzik, fontos, hogy az épület megfelelően van-e klimatizálva, megvilágítva, szellőztetve. Fontos kérdés még, hogy a termelőeszközök elhelyezésénél figyelembe vették-e, hogy elegendő hely maradjon például közlekedésre, anyagmozgatásra.

A megfelelő munkaeszközök – amik elérik, vagy meghaladják a magyar és az uniós követelményeket – biztosítása nagyon fontos. Valamint olyan szabályzási, oktatási és dokumentációs rendszer is szükséges, amely biztosítja, hogy a munkát végzők mindig megkapják a biztonságos munkavégzéshez elengedhetetlen információkat.

Hozzávetőleg mekkora kiadás a megfelelő munkavédelmi helyzet egy-egy cégnél bevételarányosan?

Ez iparágtól és tevékenységi körtől függően erősen változik, de nyugodtan elmondható, hogy egy jól működő munkavédelmi rendszer egy pénzügyileg is sikeres vállalkozás esetén – összehasonlítva egyéb költségekkel – minimális pénzügyi ráfordításokat igényel.

Milyen pozitív hozadékai vannak a magas szintű munkavédelmi politikának a cégeknél?

A megfelelően kiválasztott egyéni védőeszközökkel könnyíthetik, és kevésbé megterhelővé tehetik a munkavégzést. A megfelelő és átgondolt védelemmel ellátott termelő berendezések csökkenthetik a gép kezelésével járó kockázatokat. Egy baleset mindig megakasztja a termelési folyamatot, ezért egy jól működő munkavédelmi rendszer amellett, hogy védi a cég és dolgozó érdekeit, csökkenti annak az esélyét, hogy egy váratlan esemény megakasztja a termelést.

Hozzászólások lezárva.