Az egészség védelmét szolgáló céges juttatások, rendezvények adózása

A munkavállalókért folyó harcban egyre több munkáltató számára fontos, hogy munkavállalói számára olyan körülményeket teremtsen, mellyel egészségtudatosan élhetik mindennapjaikat. Ennek megvalósítása érdekében többféle juttatás nyújtható, mely után teljesítendő adókötelezettség az alábbi összefüggések alapján állapítható meg.

Foglalkozás-egészségügyi ellátás

Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást a munkáltató a munkavégzéssel kapcsolatos jogszabályi előírások betartása érdekében köteles biztosítani a munkavállalók számára, mely adómentes természetbeni juttatásnak minősül. Ide tartoznak a munkaalkalmassági vizsgálatok, a fiatalkorúak, a nők, a terhes nők, a szoptatós anyák, az időskorúak, az idült betegek, a fogyatékosok egészségi állapotának ellenőrzése munkavégzésük során, a megváltozott munkaképességű személyek foglalkozási rehabilitációját kezdeményezése stb. [szja-törvény 1. számú melléklet 8.6 d) pontja].

Önkéntes egészségpénztári befizetések: munkáltatói hozzájárulás, támogatói adomány

A munkaviszonyból származó jövedelmek közé sorolt juttatás, melyet a bértől elkülönítve kell bevallani. A hozzájárulás forrásaként szolgáló összeget kell adóköteles jövedelemnek tekinteni. Ez azt jelenti, hogy a pénztárba elutalt hozzájárulást kell nettó jövedelemnek tekinteni, melynek „forrásaként” tulajdonképpen a bruttó jövedelem szolgál. Azaz a bruttó összegből le kell vonni a magánszemély tagot terhelő közterheket (a 15 százalék szja-t és a 18,5 százalék egyéni tb-járulékokat) és a bruttó összeg után meg kell fizetni a 17,5 százalék szochót és a 1,5 százalék szakhót.

Célzott szolgáltatás támogatása [Öpt. 12/A § (1) bekezdés)]

A munkáltató által a munkavállalók javára a pénztárba befizetett összeg, mely nem minősül kiegészítő önsegélyező szolgáltatásnak egyes meghatározott juttatásként adózik. Ennek értéke után 1,18-szoros adóalapra vetítve 15 százalék szja-t és 17,5 százalék szochót kell fizetni. [szja-törvény 70. § (2) bekezdés]. Mivel ez a jövedelem adóköteles a pénztár által közvetített és a magánszemélyek által igénybe vett célzott szolgáltatás adómentesen vehető igénybe. Ilyen módon lehetősége van a munkáltatónak különböző egészségügyi szolgáltatásokat közvetíteni a dolgozók (önkéntes pénztári tagok) számára. Ide tartoznak egyebek mellett az egészségügyi, magánorvosi szolgáltatások, különböző szűrővizsgálatok, gyógytorna, gyógymasszázs, fizioterápia, gyógyszerek, gyógyhatású készítmények, gyógyászati segédeszközök, orvostechnikai eszközök, látás- és hallásjavító eszközök, például szemüveg, kontaktlencse, hallókészülék (szja-törvény 1. számú melléklet 6.10. pont).

OLVASSA TOVÁBB cikkünket, amelyben részletezzük a cég által szervezett egészségnapra, sportnapra, a kórházaknál, egészségügyi intézményeknél megrendelt szolgáltatásokra, a gyümölcs-, zöldségjuttatásra, a védőoltásra, az egészségbiztosításra vonatkozó adózási szabályokat!

A teljes cikkhez előfizetőink, illetve 14 napos próba-előfizetőink férnek hozzá, ha e-mail-címük és jelszavuk megadásával belépnek az oldalra.

Előfizetési csomagajánlataink:

Hozzászólások lezárva.