Áfakötelezettség: a teljesítés időpontja szolgáltatásnyújtáskor

Az ügylet teljesítési időpontja határozza meg az áfafizetési kötelezettség keletkezésének időpontját. Szolgáltatásnyújtás esetén van úgy, hogy ez egyszerűen meghatározható, például, ha egyetlen nap alatt megvalósítható javításról van szó, ugyanakkor komplexebb, hosszabb időn keresztül végzett szolgáltatásnál (például építkezéskor) már összetettebb a kérdés.

Az áfatörvény 55. paragrafusának (1) bekezdése alapján teljesítési időpontnak az adóztatandó ügylet tényállásszerű megvalósulása tekintendő. Ennek vizsgálata során alapvetően a polgári jog szabályaiból kell kiindulni. Termékértékesítés esetén a teljesítési időpont azon időpont, amikor a tulajdonosként való rendelkezési jogosultság átszáll a vevőre. Szolgáltatásnyújtáskor azonban kérdéses lehet ezen időpont, mivel elkülönülhet egymástól az ügylet fizikai megvalósulása, és az az időpont, amikor az igénybe vevő átveszi a szolgáltatást, illetve igazolja annak teljesítését.

A magyar joggyakorlat szerint szükséges megvizsgálni, hogy a felek közötti megállapodás tartalma alapján

– a teljesítéshez szükséges-e annak elfogadása és a teljesítésigazolás kiállítása a vevő részéről, vagy

– a teljesítésigazolás nem magához a teljesítéshez szükséges, hanem például az adóalanyok egymás közötti vagy belső elszámolásához szolgál dokumentációként.

Amennyiben az ügylet – és a szerződés – tartalma alapján az állapítható meg, hogy az teljesítésigazolás nélkül nem tekinthető teljesítettnek, akkor a teljesítésigazolás kiállításának időpontja a teljesítés időpontja is. Ugyanakkor nem elegendő egyszerűen megemlíteni a teljesítésigazolás kiállítására vonatkozó kötelezettséget a szerződésben, szükséges, hogy az ügylet valódi tartalma alapján a teljesítés feltételét képezze a teljesítésigazolás.

OLVASSA TOVÁBB cikkünket, amelyből megtudhatja, hogyan döntött az Európai Unió Bírósága a szolgáltatásnyújtás teljesítési időpontjával kapcsolatos konkrét ügyben.

A teljes cikkhez előfizetőink, illetve 14 napos próba-előfizetőink férnek hozzá, ha e-mail-címük és jelszavuk megadásával belépnek az oldalra.

Hozzászólások lezárva.