Adómódosítás: új szabályok a magánszállásadókra

Szokatlanul kevés módosítást tartalmaz az országgyűlés napirendjére tűzött adócsomag, amely a személyijövedelemadó-törvény rendelkezéseit érinti. A javaslatok lényegében csak a megváltozott jogszabályi környezethez igazítják a törvény egyes szabályait. Ezek közül különösen figyelemreméltók a szállásadói tevékenységre vonatkozó jogszabályok összhangjának megteremtésére irányuló, a fizetővendéglátók számára egyértelműbb helyzetet biztosító korrekciók.

A hatályos szja-törvény a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. kormányrendelet szerinti „egyéb szálláshely” fogalomra hivatkozással tartalmaz a rövid időtartamú tartózkodás céljára nem egyéni vállalkozóként szállásadói tevékenységet folytató adószámos magánszemélyeknek kedvező szabályokat. Ez egyrészt az értékcsökkenési leírás elszámolásának, másrészt a tételes átalányadózás választásának lehetőségét biztosítja számukra [szja-törvény 3. § 17./ab) pont; 17. § (3) bekezdés ab) pont; 18. § (1) bekezdés; 57/A. § (1) bekezdés].

Csakhogy a kormányrendelet módosítása következtében 2019. június 28-ától a rendelkezésekben előforduló fogalmak tartalma lényegesen megváltozott, ami az szja-törvény érintett kedvező szabályainak alkalmazhatóságát bizonytalanná tette.

Ugyanis többek között

– az egyéb szálláshely fogalma már csak a nem magánszemély vagy nem egyéni vállalkozó által nem kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített épületben hasznosított önálló rendeltetési egységet képező épületrészre vonatkozik, ahol az egy szobában található ágyak külön-külön is hasznosításra kerülhetnek, illetve a szobák száma legfeljebb huszonöt, és az ágyak száma legfeljebb száz;

– külön fogalom lett a magánszálláshely, amely az a nem kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából, magánszemély vagy egyéni vállalkozó által hasznosított lakás vagy üdülő, illetve azok egy lehatárolt részének és hozzátartozó területének hasznosítása, ahol a szobák száma legfeljebb nyolc, és az ágyak száma legfeljebb tizenhat.

Ez jelenleg lényegében csak a jogalkotói szándékból kiinduló, de jogalap nélküli értelmezéssel teszi lehetővé a szja-törvény említett rendelkezéseinek alkalmazását. Erre tekintettel, a javasolt módosítások 2019. június 28-ától visszamenőleges hatállyal az „egyéb szálláshely-szolgáltatás” fogalmát mindenütt a „magánszálláshely-szolgáltatás” fogalmára cserélik, így az indokolás szerint helyreállítják a szja-törvény és a kormányrendelet közötti összhangot.

OLVASSA TOVÁBB cikkünket, amelyben részletezzük a torvénymódosítási javaslatokat, kitérve arra, milyen finomításra lenne még szükség.

A teljes cikkhez előfizetőink, illetve 14 napos próba-előfizetőink férnek hozzá, ha e-mail-címük és jelszavuk megadásával belépnek az oldalra.

Az Adózóna 2020-as változásokról szóló írásait itt találja!

Előfizetési csomagajánlataink:

Hozzászólások lezárva.