Adófizetési kedvezmények gazdálkodó szervezeteknek

A Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV) a fizetési kedvezményi eljárások során figyelembe veszi a koronavírus-járvány által okozott gazdasági nehézségeket, melyek az adózók széles körét érintik – közölte honlapján az adóhatóság.

Ezek az objektív körülmények hátrányosan befolyásolhatják az adófizetési (NAV által nyilvántartott adók, járulékok, pótlékok, bírságok és egyéb tartozások) kötelezettség teljesítését, aminek áthidalására a törvényi keretek között, kérelemre az alábbi fizetési kedvezmények engedélyezhetők:

• fizetési halasztás,
• részletekben történő megfizetés,
• mérséklés, illetve elengedés.

Fizetési kedvezmény iránti kérelmet az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet a FAG01 űrlapon terjesztheti elő. Az űrlap az alábbi útvonalon érhető el: https://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok

A fizetési kedvezményre irányuló kérelem alapján folytatott elsőfokú eljárás, valamint a megbízható adózók fellebbezési kérelme illetékmentes. A megbízható adózókra vonatkozó automatikus fizetési könnyítés felső határa 3 millió forintra emelkedett.

A fizetési kötelezettség mérséklése vagy elengedése csak tényleges (lejárt esedékességű, ki nem egyenlített) tartozásra  engedélyezhető. Adó (tőketartozás) csak magánszemély esetében mérsékelhető (engedhető  el),  azonban e körben sincs lehetőség a kifizető által természetes személytől levont adó-és  járuléktartozás  mérséklésére (elengedésére). A mérséklés engedélyezésének feltétele a gazdálkodási tevékenység ellehetetlenülése. Fizetési könnyítés (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezésének törvényi feltétele az átmeneti fizetési nehézség fennállása, és hogy a fizetési nehézség kialakulása nem az adózónak felróható mulasztás eredménye. A koronavírus-járvány által okozott fizetési nehézség az adózóknak fel nem róható objektív körülmény. Ennek figyelembe vételével a NAV a fizetési halasztást, a részletfizetést (vagy ezek kombinációját: akár a halasztást követően részletekben történő kiegyenlítést) kérelemre pótlékmentesen is engedélyezheti.

Továbbra sem engedélyezhető azonban fizetési könnyítés a munkavállalóktól levont jellegű fizetési kötelezettségekre. A fizetési nehézségre vonatkozó feltétel vizsgálatát a gazdálkodási tevékenységet folytató kérelmezőnek a tárgyévi és a tárgyévet megelőző üzleti év gazdálkodási adatai alapján végzi el a NAV.

Ha az adózók a koronavírus-járvány okozta nehézségeik miatt nem tudnak eleget tenni a  már folyamatban lévő fizetési könnyítésük teljesítésének, akkor ezen indokkal kérhetik a tartozás újabb átütemezését. Ennek módja megegyezik a fentiekben leírtakkal. Az adózóknak bármikor lehetőségük van arra, hogy a folyamatban lévő fizetési könnyítésre díjmentesen előtörlesztést  teljesítsenek, az engedélyezett futamidőnél korábban kiegyenlítsék tartozásukat. A fizetési kedvezmények részletes szabályai megtalálhatóak a  NAV honlapján elérhető 30.1 (gazdálkodó szervezetek) és 30.2 (magánszemélyek és egyéni vállalkozók) számú információs füzetekben, az alábbi elérési úton: https://nav.gov.hu/nav/inf_fuz/2021

Előfizetési csomagajánlataink:

Hozzászólások lezárva.