Adatvédelmi bírság keletkezhet engedményezett követelés kezelésénél

A követeléskezelés engedményezés vagy megbízás alapján történő követelésbehajtást jelent. Míg az engedményezett követelést a követeléskezelő társaság megvásárolja, majd azt saját követeléseként hajtja be, addig a megbízásos jogviszony alapján a követelést csupán a megbízó nevében hajtja be. Tekintettel arra, hogy a követeléskezelés sok esetben konfliktusokkal teli eljárás, így számos panasz érkezik ezzel kapcsolatban a felügyeleti hatóságokhoz. Ezek egyikét mutatjuk be az alábbiakban.

Elírták az adós személyes adatait

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz megküldött beadványban azt sérelmezte a beadványt benyújtó személy, hogy egy követeléskezelő társaságtól levelet kapott, melyben egy bank, illetve a követeléskezelő között történt engedményezésre hivatkozással a tartozása megfizetésével kapcsolatos ajánlatról értesítették. Állítása szerint nem állt fenn tartozása sem a bank, sem pedig a követeléskezelő felé. Ezek alapján úgy vélte, hogy személyes adatai jogalap nélkül kerülnek kezelésre. Megkereste mind a bankot, mind pedig a követeléskezelő társaságot, illetve a Magyar Nemzeti Bankhoz is panaszt nyújtott be. A bank a hozzá benyújtott panaszt tájékoztatás nyújtása végett a követeléskezelő társaságnak továbbította.

A bank arra hivatkozott, hogy az engedményezéssel összefüggésben megkötött együttműködési megállapodás alapján a kérések, panaszok, észrevételek megválaszolása a követeléskezelő feladata, a bank az engedményezett üggyel kapcsolatosan kizárólag a panaszbeadványokat kezeli ezirányú jogi kötelezettsége alapján. A követeléskezelő társaság pedig akként nyilatkozott, hogy a személyes adatainak forrása a bank, mivel az érintett ingatlan nem hiteles tulajdoni lapjának másolata (a továbbiakban: nem hiteles tulajdoni lap) a banktól kerül hozzá továbbításra.  A nem hiteles tulajdoni lap szerint a panaszt tevő személy egy végrehajtás alatt álló ingatlannak 1/12 tulajdoni hányadban tulajdonosa, s ezért folyt vele szemben az eljárás. 

OLVASSA TOVÁBB CIKKÜNKET, amelyből megtudja, hogy mit állapított meg a vizsgálat, kit terhelt szabálysértés!

Előfizetési csomagajánlataink:

Hozzászólások lezárva.