A külföldi áfa visszatérítésének feltételei és határideje

Már csak néhány nap áll rendelkezésre az ELEKÁFA nyomtatványok benyújtására. A 2018-ban külföldön megfizetett áfa visszatérítése iránti kérelmek benyújtásának jogvesztő határideje 2019. szeptember 30-a. Összefoglaltuk a visszatérítés feltételeit.

A belföldi adóalanyok jelentős részének vannak olyan beszerzései valamely más európai uniós tagállamban, melyek során a vonatkozó teljesítési hely szabályok alapján az adott tagállamban általános forgalmi adót számítanak fel. Jellemzően ilyenek a hotel-, éttermi-, tréning- és taxiszámlák. Szintén gyakori, hogy magyar vállalkozások úgy vásárolnak terméket más országban, hogy azt nem szállítják el onnan. Ekkor a beszerzés az adott országban belföldi értékesítésnek minősül, így áfásan számlázzák.

A magyar áfa-bevallásban más országban megfizetett áfa nem szerepeltethető, így abban nincs lehetőség a külföldön megfizetett áfa visszaigénylésére. Amennyiben tehát egy magyar adóalany olyan termékeket, szolgáltatásokat vásárol, amelyet más államban áfa-kötelezettség terhelt, akkor más lehetőség után kell néznie. A más országban történő beszerzéskor előzetesen felszámított áfát két módon kaphatja vissza.

Az egyik lehetőség, ha bejelentkezik az adott tagállamban az áfa hatálya alá és az ottani áfa-bevallásban igényli vissza az áfát. Erre azonban csak akkor van lehetőség, ha az adózó az adott országban végez olyan gazdasági tevékenységet, amelynek áfa szerinti teljesítési helye abban az országban van, és amely után ő az adófizetésre kötelezett. Ebben az esetben a beszerzéseket terhelő áfa önadózás útján az áfa-bevallásban levonható és visszaigényelhető a megfelelő feltételek teljesülése esetén, természetesen az adott tagállamban érvényes tételes levonási tilalmak figyelembevételével.

Ha ez az út nem járható, akkor a külföldön megfizetett áfa visszatérítését külön eljárásban lehet kérni.

A külföldi áfa visszatérítés jogszabályi háttere

EU tagállamok esetében az 2008/9/EK tanácsi irányelv (8. direktíva) írja elő annak részleteit, hogy az egyik tagállamban nyilvántartásba vett adóalany által egy másik tagállamban igénybe vett szolgáltatás vagy onnan beszerzett termék áfatartalma milyen szabályok alapján kérhető vissza.

Az EU tagállamokon kívül a Svájcban, Lichtensteinben és Norvégiában teljesülő ügyletek esetében is lehetőség van a megfizetett áfa visszatéríttetésére az országok közötti viszonosság alapján. Ehhez a körhöz csatlakozott továbbá 2019-től Szerbia és Törökország is. Ezekben az úgynevezett „elismert harmadik államokban” a 86/560/EGK rendelet („13. direktíva”) és az országok közötti nemzetközi szerződés teszi lehetővé az áfa visszatérítését.

A vonatkozó magyar előírásokat pedig az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) XXII. fejezete tartalmazza. Fontos azonban, hogy elsődlegesen a visszatérítés államának szabályai az irányadók, az Art. csak a magyar adóhatóságnak mint „postásnak” a szerepét és az eljárás Magyarországon történő szakaszát, a kapcsolattartás módját szabályozza.

OLVASSA TOVÁBB CIKKÜNKET, amelyben részletezzük a külföldi áfa visszatérítésének uniós személyi és tárgyi feltételeit, továbbá az elismert harmadik államokra vonatkozó szabályokat!

A teljes cikkhez előfizetőink, illetve 14 napos próba-előfizetőink férnek hozzá, ha e-mail-címük és jelszavuk megadásával belépnek az oldalra.

Hozzászólások lezárva.