A katások megmenthetik az őstermelőket

Ha az őstermelő kataalanytól vesz igénybe szolgáltatást, akkor ezen ügylet vonatkozásában nem tekinthető kifizetőnek. Lássuk, miből következik ez!

A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.) 2021-től bevezetett rendelkezése szerint

» 40 százalékos adófizetési kötelezettség terheli az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) szerinti kifizetőt, amennyiben olyan kisadózó vállalkozásnak juttat bevételt, amellyel kapcsolt vállalkozási viszonyban áll [kapcsolt vállalkozás alatt a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao tv.) 4. § 23. pontjában meghatározott vállalkozás értendő];

» az Art. szerinti kifizetőt 40 százalékos adó terheli, ha a tárgyévben ugyanazon kisadózó vállalkozásnak az év elejétől összesítve 3 millió forintot meghaladó összegű bevételt juttat; a 40 százalékos adót a 3 millió forintot meghaladó bevételrész után kell megfizetni.

A mezőgazdasági őstermelő az Art. 7. §-ának 30. pontja szerint csak abban az esetben minősülhet kifizetőnek, ha alkalmazottat foglalkoztat, azonban ez a kifizetői minősége csak ezen jogviszonyban (foglalkoztató-alkalmazott) értelmezhető, hiszen ekkor az alkalmazott részére juttatott jövedelem tekintetében mint foglalkoztatónak kifizetői feladatai keletkeznek.

Abban az esetben, ha az őstermelő egy kataalanytól vesz igénybe szolgáltatást, akkor ezen ügylet vonatkozásában nem felel meg az Art. kifizető-fogalmában felsorolt egyik esetnek sem, így nem tekinthető kifizetőnek.

Az őstermelők családi gazdasága a családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. számú törvény (Csgtv.) 6. §-ának (1) bekezdése értelmében önálló jogalanyisággal és a tagok vagyonától elkülönült vagyonnal nem rendelkező termelési közösség, amelynek keretein belül a mezőgazdasági őstermelők az őstermelői tevékenységüket saját gazdaságukban közösen, valamennyi tag személyes közreműködésén alapulva, összehangoltan végzik.

OLVASSA TOVÁBB cikkünket, hogy megtudja, miért nem merül fel 40 százalékos adókötelezettség egy kataalanytól vásárolt, 3 millió forintot meghaladó értékű termék/szolgáltatás esetén, ha a vevő őstermelő vagy őstermelők családi gazdasága!

Előfizetési csomagajánlataink:

Hozzászólások lezárva.