A járvány miatt nem lesz 2021-ben népszámlálás

A Magyar Közlöny 18. számában jelent meg a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 45/2021. (II. 5.) kormányrendelet.

A rendelet a népszámlálással kapcsolatban kimondja, hogy a 2021. évi népszámlálásról szóló 2018. évi CI. törvényben foglaltaktól eltérően a népszámlálásra 2021. helyett 2022. évben kerül sor.

Ennek értelmében a Magyarország területén 2022. október 1-jén 0 órakor fennálló állapot alapulvételével a természetes személyekről és a lakásokról nép- és lakásszámlálást kell tartani. Az adatfelvételt 2022. október 1. és 2022. november 20. között kell végrehajtani. Az összeírásból kimaradt személyek és lakásuk pótösszeírását 2022. november 28-ig kell befejezni. Az adat-előkészítési, adatfeldolgozási folyamat 2023. november 28-ig tart majd.

Előfizetési csomagajánlataink:

Hozzászólások lezárva.