20 millió forinttal is büntetheti az NAV a kapcsolt vállalkozásokat

December 31-éig nyilatkozniuk kell a 2018-as üzleti évet érintően a CbC (Country-by-Country) jelentésben érintett hazai vállalkozásoknak, ha el akarják kerülni a NAV által kiróható súlyos bírságot. A jelentéstételre nem kötelezett cégeknek is érdemes a tavaly óta történt esetleges változásokra figyelmet fordítaniuk – emlékeztet a nemzetközi adótanácsadó és könyvvizsgáló Crowe FST.

A 2017-ben bevezetett országonkénti jelentés az új típusú, háromszintű transzferár-nyilvántartás egyik eleme, amely a multinacionális vállalatcsoportok működésének megismerését és a különböző adókockázatok feltérképezését segíti az adóhatóságok számára. A nyilvántartási rész legfőbb célja, hogy azon országok adóhatóságai, ahol a vállalatcsoport egyes cégei adóalanyok, nagyobb rálátással bírjanak a multinacionális vállalatcsoport egészére.

Az adatszolgáltatási kötelezettség csak azt a vállalatcsoportot érinti, amelynek az adatszolgáltatás évét megelőző pénzügyi év összevont (konszolidált) beszámolójában a bevétel elérte a 750 millió eurós (valamivel több mint 240 milliárd forint) összeget.

A törvény értelmében az érintett multinacionális nagyvállalatoknál a végső anyavállalat kötelezett elsődlegesen a jelentés benyújtására, vagyis ha egy magyar vállalkozás a hazánkban is működő vállalatcsoporton belül a magyar adóügyi illetőségű végső anyavállalat szerepét tölti be, akkor a NAV-nak szükséges benyújtani a jelentést, ami a 18CBC nyomtatvány kitöltésével tehető meg – ecseteli Kunsági Anna, a Crowe FST nemzetközi transzferár tanácsadási területének igazgatója. Hozzátette: azt is érdemes figyelembe venni, hogy ha a magyar csoporttag a kijelölt anyavállalat szerepét tölti be vagy önállóan jelentésre kötelezett csoporttagnak minősül, szintén jelentési kötelezettsége keletkezik.

Az adatszolgáltatási kötelezettségen kívül külön nyomtatványon (19T201T) azt is szükséges bejelenteni, hogy a magyar csoporttag milyen minőségben teljesíti az adatszolgáltatást.

Bejelentési, illetve változásbejelentési kötelezettség abban az esetben is keletkezik, ha a magyar cég nem kötelezett az adatszolgáltatás benyújtására; ilyenkor a bejelentés tartalmazza a riport leadásával megbízott csoporttag nevét, valamint az érintett csoporttag adóügyi illetőségét.

A bejelentéseket változásbejelentésként a 19T201T Bejelentő és változásbejelentő B06 lapján lehet megtenni.

Fontos tudni, hogy – attól függetlenül, történt-e változás az országonkénti jelentést benyújtó személyében – az adózónak minden évben be kell nyújtani a nyomtatványt. Mindemellett, ha változnának a bejelentett adatok, azt 30 napon belül jelezni kell az adóhatóságnak, mivel a jelentés csúszása, vagy annak hibás kitöltése esetén a NAV akár 20 millió forintig terjedő mulasztási bírságot is kiszabhat – figyelmeztetett Kunsági Anna.

A rövid határidőre tekintettel érdemes tehát az érintett vállalkozásoknak a továbbiakban is figyelemmel kísérniük az adatszolgáltatási kötelezettséggel, a kötelezettség minőségével (anyavállalatként, helyettes anyavállalatként vagy önállóan jelentésre kötelezettként), az adatszolgáltatás pénzügyi évével, illetve az adatszolgáltató személyével (melyik vállalat nyújtja be a CbC jelentést) kapcsolatban felmerülő változásokat.

Előfizetési csomagajánlataink:

Hozzászólások lezárva.